milada-vigerova-g68Obe60VDg-unsplash (1)
Det gjenstår å se om norske bønder i framtiden vil satse på vindruer. Foto: Milada Vigerova/Unsplash.

Kan klimaendringene være positive for norske bønder?

Noen bønder har begynt med druedyrking som følge av lengre sesong. Likevel betyr klimaendringene først og fremst nye utfordringer for de som driver med jordbruk i Norge. Det blir nemlig både mer regn - og mer tørke.

Den såkalte vekstsesongen, som er dager med temperatur over fem grader, er allerede blitt betydelig lengre, særlig i Sør-Norge, som følge av global oppvarming. Det betyr flere dager som er varme nok til at planter kan vokse, og at nye områder kan egne seg for matproduksjon. Det kan også åpne for nye vekster som ikke har vært mulig å dyrke i Norge tidligere, som for eksempel druer.

- Men økt temperatur gir også økt fare for skadeinsekter og plantesykdommer. Dessuten kan den forlengede sesongen øke faren for frostskader på plantene, sier Reidun Gangstø Skaland, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

- Vi kan nemlig få varme dager som skyter fart i blomstringen etterfulgt av frostdøgn.

Sammen med klimaforsker Inger Hanssen-Bauer jobber hun med en rapport om klimaendringer og landbruk.

Både økt nedbør og økt tørke

Hanssen-Bauer påpeker at det ikke er temperaturen som byr på den største utfordringen for bøndene.

- Vi kommer til å få oftere og kraftige regnbyger, og det kan både skade avlingene og føre til at jorden eroderer. Nedbøren vil også øke mest om våren og om høsten, når bøndene er mest avhengig av godt vær for å plante og høste.

I noen deler av landet forventer klimaforskerne mindre sommernedbør. Det betyr økt sannsynlighet for tørke, som store deler av Sør-Norge opplevde sommeren 2018.

- Økt temperatur betyr økt fordampning, og det bidrar også til økt  risiko for tørke om sommeren, sier Gangstø Skaland.

Flere usikkerhetsmomenter

Et annet usikkerhetsmoment er samspillet mellom plantene og insekter. 

- Det hjelper lite om blomstringen starter tidligere hvis insektene som skal pollinere dem fremdeles er i vinterdvale, sier Hanssen-Bauer.

De to forskerne har så langt konkludert at samspillet mellom matproduksjon og klimaendringene er komplisert. Klimaendringene får for eksempel ulike utslag på ulike steder i landet. 

- Endringene påvirker dessuten ikke bare én plante- eller dyreart, men hele økosystemet. Derfor må flere fagfelt jobbe sammen for å se på hvordan vi kan utnytte mulighetene, men også forberede oss på utfordringene som følger av menneskeskapte klimaendringer, sier Hanssen-Bauer.