Bryggen i Bergen i 2021.
Bryggen i Bergen i 2021.
Foto: Mette Sundvor Skjerdal

Kartverket er ny partner i Norsk klimaservicesenter

Med Kartverket som nytt medlem av Norsk klimaservicesenter blir kunnskapen om havnivå og klima styrket.