Fiskebåter og aktivitet på stranda i Kuakata sør i Bangladesh
Fiskebåter og aktivitet på stranda i Kuakata sør i Bangladesh
Foto: Gunnar Noer/MET

Klimaendringer som går på helsa løs

Bangladesh er av landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer. Det har blitt varmere og antallet hetebølger har økt kraftig, også i monsuntiden.