Lista fyr, Anne Lill Kvam, Værbitt
2020 har vært et av de varmeste årene vi har målt. Her på Lista fyr på Sørlandet har det siden målingene startet i 1867 aldri blitt målt høyere temperatur i november noen gang. På Klimastatus 6. januar presenterer Bente Wahl væråret 2020. Foto: Anne Lill Kvam, Foto: Anne Lill Kvam

Klimastatus 2021: Følg webinaret her

Fra 2021 får vi nye normaler i klimaforskningen. Det betyr at den perioden vi sammenlikner dagens vær med, endrer seg. Det får konsekvenser for hva vi omtaler som “normalt vær”.

Når klimaet endrer seg raskt, slik det gjør nå, må vi endre normalene hyppigere enn før for at de bedre skal kunne beskrive klimaet. 

På Klimastatus skal våre klimaforskere fortelle om hva den nye endringen innebærer for klimaforskning- og formidling. 

Statsmeteorolog Bente Wahl drar oss gjennom væråret 2020 - et år som har vært et av de varmeste vi noen gang har målt. 


Årets program

Væråret 2020

Statsmeteorolog Bente Wahl leder oss gjennom høydepunktene.

Nye normaler: Hva innebærer det?

Klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet forklarer hva normaler er, hvorfor vi lager nye og hvordan vi  lager dem.

Hva sier dette om klimautviklingen i Norge?

Klimaforsker Ole Einar Ellingbø Tveito forteller om når det unormale blir normalt og hvorfor klimautviklingen er den samme, selv om fortid, nåtid og fremtid endres i forhold til referansenivået.

Nedbør i et nytt klima

Klimaforsker Anita Verpe Dyrrdal forteller om hvordan et endret klima påvirker nedbøren i Norge.

Ønsker du å intervjue en av foredragsholderne? 

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Anniken Celine Berger på 93005355 eller annikencb@met.no.