Aeolus wind lidar. Illustrasjon: The European Space Agency (ESA).
Aeolus wind lidar. Illustrasjon: The European Space Agency (ESA).

Konsekvenser av kutt i ESAs programmer for varsling og klimaovervåkning

Reduserte bevilgninger til ESAs frivillige satellittprogrammer kan få uheldige konsekvenser for kvaliteten på varsling og klimaovervåking.