Ekstremværet Knud
Foto: Meteorologisk institutt

Avsluttet: Ekstremværet Knud rammer Østlandet

Farevarslene knyttet til stormen Knud er avsluttet. Det er fortsatt gult farevarsel for høy vannstand fra Svenskegrensa til Langesund, og for vanskelige kjøreforhold ved fjellovergangene i Sør-Norge.

Oppdatering lørdag klokken 11.30:

Fredag sendte vi ut farevarsel på rødt nivå for vindkast i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Farenivået var på oransje nivå i Agder, Rogaland, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. Disse farevarslene er nå avsluttet.

Det er fortsatt et gult varsel for vanskelige kjøreforhold ved fjellovergangene i Sør-Norge, og for høy vannstand i Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud fram til lørdag kveld. Dette varselet gjelder for strekningen Svenskegrensa til Langesund. Vannstanden er estimert til å være 70-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger.

Høyest målt vind i de berørte fylkene

Her er de høyeste vindmålingene for hvert fylke med rødt eller oransje farevarsel:

Fylke Stasjon Middelvind (m/s) Vindkast (m/s)
Rogaland Eigerøya orkan (35,9) 43,1
Vest-Agder Lindesnes* sterk storm (32,5) 42,5
Aust-Agder Torungen fyr sterk storm (28,6) 36,4
Telemark Gaustatoppen full storm (27,7) 38,5
Vestfold Svenner fyr liten storm (23,5) 29
Østfold Strømtangen fyr liten storm (23,2) 28,7
Oslo Hovin liten kuling (12,9) 23,8
  Tryvannshøgda stiv kuling (14,4) 17,7
Akershus Aurskog frisk bris (10,7) 18,8
Buskerud Hemsedal skisenter sterk kuling (19,2) 26,6
Hedmark Rena liten kuling (11,2) 19,4
Oppland Juvvasshøe liten storm (21,4) 27,4

*Målingene på Lindesnes og Lista falt ut, så det kan ha vært kraftigere vind enn oppgitt.


Oppdatering fredag klokken 16: 

Fra fredag ettermiddag er det ventet sørlig full storm på kysten, og lokalt kraftige vindkast, opp mot 35 meter per sekund i kystområdene. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten, men indre strøk kan også få vindkast opp mot 25-30 meter per sekund. Vinden dreier deretter mot vest og avtar natt til lørdag.

Ekstremværet har fått navnet Knud.

Vi får sørlig full storm inn Oslofjorden, som kommer til å gå rett inn fjorden. Med det kommer høye bølger, opp mot en seks meter inn mot land. Det vil særlig påvirke Østfold og Vestfold.

Vi forventer trær som velter, takstein som løsner, strømbrudd og innstillinger og forsinkelser i fly- og veitrafikken.

– Dette er et uvanlig vær som vi sjeldent ser i disse områdene. Ta det alvorlig, og ikke opphold deg unødig i utsatte områder, sier statsmeteorolog Vibeke Wauters Thyness.  

– Sikre løse gjenstander og vær obs på trær og greiner som kan falle på grunn av vinden, sier Thyness.

Slik påvirker Knud de berørte områdene

Knud_VestfoldØstfold
Ekstremværet Knud rammer Østlandet fredag kveld. 

Hvilket farenivå gjelder der du bor? 

metfare_ny
Her ser du en oversikt over hvilke farenivå som gjelder hvor. Se detaljer i teksten under. 

Områder med rødt farenivå (ekstremvær):

Oslo og Akershus

Fredag kveld sterke vindkast fra sør, 20-25 meter per sekund.

Østfold

Fredag kveld sørlig full storm, og vindkast på 30-35 meter per sekund. Høye bølger mot land, mellom 5-7 meter. Det ventes høy vannstand natt til lørdag.

Vestfold

Fredag kveld sørlig full storm, og vindkast på 30-35 meter per sekund. Vi venter høye bølger mot land, mellom 5-7 meter. Høy vannstand natt til lørdag.

Områder med oransje farenivå:

Agder og Rogaland

Fra fredag ettermiddag lokalt kraftige vindkast, opp mot 35-45 meter per sekund. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet.

Hedmark og Oppland

Fra fredag kveld ventes kraftige vindkast fra sør, lokalt 20-25 meter per sekund. Natt til lørdag dreier vinden mot vest, og minker gradvis.

Telemark og Buskerud

Fra fredag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige vindkast, opp mot 25 meter per sekund. Den sterkeste vinden ventes på kysten og i fjellet. Vinden dreier mot vest, og avtar gradvis utover lørdag.

Områder med gult farenivå:

Langesund-Svenskegrensa

Natt til lørdag ventes høy vannstand, 70-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellen. Høye bølger mot land, 5-7 m fredag kveld.

Hordaland

Fredag ettermiddag og kveld lokalt vindkast opp i 30-35 m/s. sterkest i kystområder og i fjellet.  Lokalt mye nedbør, lokalt over 50mm på 6 timer.

Fjellet i Sør-Norge

Sterk vind og snø i høyden gir vanskelige kjøreforhold i fjellet.

Trøndelag

Sent fredag kveld blir det forbigående sterke vindkast sør for Fosen, 25-30 meter per sekund. Området med sterk vind beveger seg nordover natt til lørdag, og minker lørdag morgen.

Hva betyr farenivåene?

Her kan du lese mer om farevarslene.

Oppdatering torsdag klokken 15: 

Fra fredag ettermiddag er det ventet kraftige vindkast i Rogaland og østafjells. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar utover lørdagen. Det er sendt ut et farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået).

Agder og Rogaland

Fra fredag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige vindkast, opp mot 35-45 meter i sekundet. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar lørdag morgen.

Vinden er kraftigst i Agder og Rogaland fredag kveld. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

 

Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud

Fra fredag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige vindkast, opp mot 30-40 meter i sekundet. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar lørdag formiddag.

østlandet uten oppland og hedmark
Vinden blir kraftigst fredag ettermiddag og natt til lørdag østafjells. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

 

Oppland og Hedmark

Fra natt til lørdag kraftige vindkast fra vest og nordvest, lokalt opp til 20-25 meter i sekundet. Vindkastene avtar lørdag kveld.

Vinden blir kraftigst natt til lørdag og på lørdag i Oppland og Hedmark.

 

Gult farenivå sør i Hordaland

Vinden kommer også til å berøre den sørlige delen av Hordaland, men ikke i like stor grad som fylkene nevnt over. Derfor har vi sendt ut farevarsel på gult nivå (det laveste farenivået) for Hordaland fredag kveld. Vindkastene kan komme opp i 30-35 meter i sekundet. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar gradvis natt til lørdag.

 
Oppdatering onsdag ettermiddag: 

Fredag beveger et lavtrykk seg inn i den sørlige delene av Nordsjøen med retning nordøstover. Det er fortsatt stor usikkerhet i hvilken bane lavtrykket tar videre. De siste prognosene indikerer sterke vindkast i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet. 

Vinden vil først blåse fra en sørvestlig retning og påvirker da kysten og fjellet mest. Natt til lørdag dreier vinden mest sannsynlig mot nordvest, og man kan få kraftige vindkast også i innlandet.