Grafikk som viser vindprognose for fredag 21. september klokken 18. Hele Sør-Norge utenom Trøndelag og Møre og Romsdal vises. En rød sirkel markerer et område med Arendal og Kristiansand i midten. I ytterkantene av sirkelen finner vi Fredrikstad, Sirdal og Lista. En tabell nederst til høyre i bildet viser en gradering av vindkast med 15, 20, 25 og 30 meter i sekundet. Langs kysten ventes de sterkeste vindkastene. Lengre inn i landet ligger vindkastene på omkring 20 meter i sekundet i denne prognosen.
Grafikk som viser vindprognose for fredag 21. september klokken 18. Hele Sør-Norge utenom Trøndelag og Møre og Romsdal vises. En rød sirkel markerer et område med Arendal og Kristiansand i midten. I ytterkantene av sirkelen finner vi Fredrikstad, Sirdal og Lista. En tabell nederst til høyre i bildet viser en gradering av vindkast med 15, 20, 25 og 30 meter i sekundet. Langs kysten ventes de sterkeste vindkastene. Lengre inn i landet ligger vindkastene på omkring 20 meter i sekundet i denne prognosen.
Foto: Meteorologisk institutt

Avsluttet: Ekstremværet Knud rammer Østlandet

Farevarslene knyttet til stormen Knud er avsluttet. Det er fortsatt gult farevarsel for høy vannstand fra Svenskegrensa til Langesund, og for vanskelige kjøreforhold ved fjellovergangene i Sør-Norge.