Kan ekstremværhendelsene den siste tiden bli et såkalt “bevilgende regn” og bidra til at klimatilpasning løftes på agendaen i det nært forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget? Slik så det ut på Lillehammer mandag 28. august 2023. Foto: Kai Myhrvold
Kan ekstremværhendelsene den siste tiden bli et såkalt “bevilgende regn” og bidra til at klimatilpasning løftes på agendaen i det nært forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget? Slik så det ut på Lillehammer mandag 28. august 2023. Foto: Kai Myhrvold

Krevende for Kommune-Norge å stå i førstelinja i møte med ekstremvær

De siste ukenes ekstremvær viser at Norge må prioritere klimatilpasning. Men å tilpasse samfunnet er en krevende oppgave for norske kommuner.