Vær-radaren på Hafjelltoppen - Foto Rune Larsen
Statsbudsjettet er godt nytt for observasjonsnettverket til Meteorologisk institutt, som denne værradaren på Hafjelltoppen er en del av. Foto: Rune Larsen

- Mer penger til bedre værmelding

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 byr på gode nyheter for Meteorologisk institutt.

- Vi får en årlig økning i bevilgningen på 12 millioner kroner til drift, vedlikehold og fornyelse av observasjonsnettet. Det gjør at vi kan fornye værradarene våre etterhvert som de blir utdatert og at vi har sikret driften av værstasjonene i høyfjellet. Dette er et meget godt budsjett for oss på MET, sier direktør Roar Skålin.

Verdsetter meteorologisk beredskap

- Klimaendringane gir auka førekomst av ekstremvêr som storm og kraftig nedbør. Stabil og sikker tilgang på vêrobservasjonar er naudsynt for at meteorologane kan utarbeide vêrvarsel og farevarsel. Difor vil vi bruke 12 millionar kroner til å forbetre observasjonsutstyret på Meteorologisk institutt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet i anledning lanseringen.

Nytt bygg på Blindern

I tillegg til de 12 ekstra millionene får MET full kompensasjon for lønns- og prisstigningen, tilsvarende 9,95 millioner kroner. Eiendommen i Oslo blir overført til Statsbygg 1.1.2020. 

- Det betyr også klarsignal til å starte forprosjektet for rehabilitering av hovedbygningen på Blindern. I tillegg blir det et nybygg på tomta vår, slik at vi får samlet alle medarbeiderne i Oslo på ett sted, sier Skålin.