Etiopia jan 2010 053.t4bcee7e0.m800.xBc4fIFKz
Værvarsler som digitalt fellesgode kan få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika, spesielt bønder og fiskere som er avhengig av å vite hvordan været blir. Fra Tigray i Etiopia. Foto: Gunnar Zachrisen., Foto: Gunnar Zachrisen.

METs værdata er digitalt fellesgode

Datasettet som ligger til grunn for Yr er godkjent som et digitalt fellesgode, som det første i sitt slag. Det er Digital Public Goods Alliance, ledet av UNICEF (FN), som står for godkjenningen.

Datasettet MET Norway Weather API gir som digitalt fellesgode tilgang til brukervennlige10-dagers værprognoser av høy kvalitet over hele verden. Dataene er åpent og fritt tilgjengelige på en plattform som andre igjen kan bygge på toppen av. Dette kan være nye tjenester og/eller digitale fellesgoder. For eksempel har NRK og Meteorologisk institutt bygget Yr på toppen av MET Norway Weather API, hovedsakelig rettet mot norske brukere. 

Stor betydning

Kompetansebygging i Mosambik. Foto: Kristine Gjesdal / Meteorologisk institutt.
Kompetansebygging i Mosambik. Foto: Kristine Gjesdal / Meteorologisk institutt.

Værvarsler som digitalt fellesgode kan få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika, spesielt bønder og fiskere som er avhengig av å vite hvordan været blir. For dem handler det om å ha nok mat på bordet til familien. En bonde i Etiopia må vite når regnsesongen starter for å avgjøre når han eller hun skal så, og en fisker på  Malawisjøen må vite om været er stabilt nok til å kunne dra ut på fiske. Mange bønder over hele Afrika baserer seg på tradisjonell kunnskap om vær og klima, men med klimaendringene blir denne kunnskapen utfordret, og været som tidligere var stabilt, er ikke lenger det. Regnet kommer ikke lenger når det pleier og værtegnene kan være upålitelige.

– Åpne værdata bidrar til nøyaktige og pålitelige værvarsel andre steder på kloden, og dette er viktig for de som skal tilpasse seg klimaendringer. Et værvarsel er ikke komplett før det blir mottatt, forstått og inngår i en beslutningsprosess, sier Jørn Kristiansen direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten på MET.

Jørn Kristiansen understreker at data som skal være digitale fellesgoder må være tilgjengelig, forståelig og brukervennlige. Dataene og tjenestene må være lette å finne, presentert på et forståelig språk, og innholdet må være relevant for brukerne. Det må også være brukerstøtte tilgjengelig for brukerne, og et visst samarbeid mellom brukerne og utviklerne.

- MET har bidratt til å stake ut retningen

Regjeringens strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse ble lansert mandag 12. april 2021. Her er digital transformasjon og innovasjon et viktig område. Strategien beskriver blant annet hvordan Meteorologisk institutt utforsker  bruk av åpne værdata som et digitalt fellesgode i afrikanske land, og på sikt i andre land utenfor Afrika, slik at de nasjonale værvarslene blir mer presise og pålitelige.

I et prøveprosjekt i Afrika, som Norad finansierer, skal Meteorologisk institutt undersøke hva som skal til for at Malawi og Etiopia skal kunne ta i bruk METs datasett i sine egne tjenester. Et slikt oppdrag krever mye kompetanseoverføring. I mange land i den fattige delen av verden er de nasjonale meteorologiske instituttene preget av mange år med lave bevilgninger og dermed svakere utvikling enn vi har i vår rike del av verden. Digitale fellesgoder kan bidra til økt kunnskap om moderne teknologi og tilgang på gode værdata.

– METs arbeid de siste ti årene har uten tvil vært med på å bidra til å stake ut retningen i den norske bistanden til både klima- og værtjenester og globale digitale fellesgoder, sier Astrid Thesen Tveteraas, fungerende seksjonsleder for miljø og matsikkerhet i Norad.

Fra workshop med Meteorologisk institutt, Norad, Flyktninghjelpen og representanter fra Malawi og Tanzania. Fra venstre mot høyre: Kristine Gjesdal, Yobu Kachiwanda, Clement Boyce, Roar Skålin, Nina Hellegjerde, Dimitar Hristov Ivanov (bakerst), Tasiana Mzozo, Jelmer Jøring, Ladislaus Chang’a, Anders Sivle, Astrid Thesen Tveteraas, Håvard Futsæter, David Melchior og Mariane Diop Kane.
Fra workshop med Meteorologisk institutt, Norad, Flyktninghjelpen og representanter fra Malawi og Tanzania. Fra venstre mot høyre: Kristine Gjesdal, Yobu Kachiwanda, Clement Boyce, Roar Skålin, Nina Hellegjerde, Dimitar Hristov Ivanov (bakerst), Tasiana Mzozo, Jelmer Jøring, Ladislaus Chang’a, Anders Sivle, Astrid Thesen Tveteraas, Håvard Futsæter, David Melchior og Mariane Diop Kane.

METs datasett

Et digitalt fellesgode er et program, en app, et datasett eller lignende som er tilgjengelig for alle. Ikke bare skal det være tilgjengelig, men det må også være bygget opp med de beste metodene, ivareta krav til personvern og bidra til FN sine bærekraftsmål. I FN gjøres et arbeid med å godkjenne digitale fellesgoder slik at de tilfredsstiller slike krav. Du kan finne ut hvem som er nominert og hvem som er godkjent på denne nettsiden.

Meteorologisk institutt har gjennom mange år bygget opp datasett med innhold knyttet til vær, hav og klima. Alt vi produserer selv legges ut til fri bruk. Noen av våre datasett er svært mye brukt, og deriblant datasettene under panseret på Yr, som er tilgjengelig via et API (programmeringsgrensesnitt). Dette API-et kaller vi MET Norway Weather, og det dekker hele kloden. 

Dataene bak Yr kommer fra Meteorologisk institutt for Skandinavia og nærliggende områder og det europeiske værsenteret European Center for Medium-range Weather Forecast for resten av verden. Alle som ønsker det kan bruke dataene direkte i sine egne digitale løsninger.  Hvilke data og hvordan du kan bruke dem kan du lese mer om her. Vilkår for bruk av innhold på og fra Yr 

Behovet for å øke kvaliteten på og tilgjengeligheten av værvarsel i mange utviklingsland, tilsier at det ligger det et stort potensial i å gjøre dataene bak Yr enda mer tilgjengelig.

Værdataene som ligger til grunn for Yr er fritt tilgjengelig for alle som vil ta dem i bruk.
Værdataene som ligger til grunn for Yr er fritt tilgjengelig for alle som vil ta dem i bruk.