Fire gutter jobber både alene og i en gruppe med ulikt utstyr i et klasserom.
Fiskerielever fra Sortland videregående skole på Myre jobber konsentrert med å lodde sammen et byggesett til en enkel bølgemåler. Alle bilder: Lena Seuthe

Morgendagens fiskere utdanner seg til en framtid med store endringer

Ni av ti elever som utdanner seg til å bli fiskere tror at miljøendringene i Barentshavet kommer til å påvirke deres jobbsituasjon i framtiden. Derfor tar forskere grep og lar elevene få del i ny forskning gjennom praktisk erfaring på timeplanen.