Nedbøren har latt vente på seg i Sør-Norge i både mars og april. Foto: Hong Wu

Niende tørreste april