Logo med skriften NorESM foran en jordklode.
NorESM er ein jordsystem-modell som er utvikla av blant anna Meteorologisk institutt, i lag med andre forskarar.

NorESM: Den avanserte jordsystem-modellen som hjelper oss til å forstå korleis klimaet på jorda vil endre seg framover

Måndag 20. mars lanserte FNs klimapanel (IPCC) siste del i den sjette hovudrapporten om klima. Den norske klimamodellen NorESM er ein viktig bidragsytar og leverandør av berekningar som syner korleis klimaet på jorda blir i framtida.