Vannet når opp til bryggen, deler er dekket med vann. En person står med ryggen til og titter mot båtene som ligger i kai.
Havet kommer til å stige når temperaturen i verden øker. Når det kombineres med stormflo og bølgepåvirkning kan det få betydelige konsekvenser langs vår langstrakte kyst. Bildet er fra Bergen brygge i januar 2020. Foto: Sigrid Eriksen, Shutterstock

Norge må forberede seg på et stigende havnivå

Klimaendringer gjør at havet stiger. En ny rapport viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning, dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag.