Vannoverflaten
Foto: Yoann Boyer/Unsplash

Ny tjeneste for havvarsel og badetemperaturer

I dag lanseres en ny tjeneste som gir deg badetemperaturer og etter hvert skal gi nyttige varsler om kysten og havområdene våre. Sjekk ut havvarsel.no der du ferdes i sommer!

Et brukersentrert samarbeidsprosjekt 

Sammen med Meteorologisk institutt og SINTEF Digital startet Havforskningsinstituttet opp forskningsprosjektet Havvarsel i fjor vår. Prosjektet går i korte trekk ut på å utvikle lokale varsler skreddersydd etter publikums behov. På sikt vil også observasjoner fra publikum eller andre tredjeparter kunne tas med i varslingen og videreutviklingen av tjenesten.

Havvarsel-prosjektet har stor betydning for den operasjonelle varslingstjenesten, ettersom det er høy fokus på sluttbrukeren sine reelle behov sier Kai Håkon Christensen, avdelingsleder for hav og is ved Meteorologisk institutt. Vi tilpasser våre data til de gruppene vi har kontakt med, så her spiller både industrien, offentlige etater og publikum en viktig rolle. 

 – Vi har med oss representanter for publikum, industrien og offentlige etater som hjelper oss med evalueringen av de ulike tekniske løsningene som utvikles i prosjektet, legger han til. 

Oljeutslipp og søk- og redningsoppdrag


For Meteorologisk institutt er de viktigste bruksområdene forbundet med beredskapsstøtte. Våre varsler er nyttige for beredskapsetatene dersom det skulle inntreffe ulykker som innebærer søk- og redningsoppdrag, eller det dreier som oljeutslipp som kan føre til stor miljøskade. 

Norsk kystvarslingsmodell

redning
Foto: Johan Wildhagen

Tjenesten bruker data fra NorKyst800 som er en norsk kystvarslingsmodell utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet. I tillegg til å ha detaljerte nok data til å gi beredskapsstøtte ved eksempelvis oljeutslipp eller ved redningsoppdrag bruker også Havforskningsinstituttet denne modellen når de varsler for utbredelse av lakselus. Resultatene fra disse beregningene ligger til grunn for regulering av oppdrettsindustrien gjennom det såkalte trafikklyssystemet

Observasjoner fra publikum vil bidra til å videreutvikle tjenesten 

Meteorologisk institutt har hovedansvar for å motta og bearbeide de observasjonene som kommer inn på havvarsel.no. Vi bidrar også til å videreutvikle metodene for å øke kvaliteten på varslene sammen med Havforskningsinstituttet og SINTEF Digital. Det er definert tre forskjellige temaområder i prosjektet for å vise fram metodikken som utvikles. De tre er badetemperaturer, havbruk, og søk og redning.

Havvarsel.no er plattformen hvor vi fortløpende skal vise fram resultatene fra prosjektet, forklarer forsker og lokal prosjektleder Martin Lilleeng Sætra. Samtidig er havvarsel.no mer enn forskningsprosjektet Havvarsel og vil levere mer enn resultater fra dette ene prosjektet.  

Lansert i dag

I lanseringsversjonen av havvarsel.no er det modellresultatet fra den norske kystvarselmodellen NorKyst800 som vises og fokuset er på varsling av badetemperaturer. Søk opp ditt sted og sjekk hvordan badetemperaturen er nå og to dager frem. Du kan søke hvor som helst i landet, både på land, på kystlinja, i sjøen og i havet.

– Dette er mulig fordi temperaturen er simulert ved hjelp av avanserte strømmodeller, forklarer Mari Myksvoll, oseanograf ved Havforskningsinstituttet. Temperatur er viktig, ikke bare for mennesker, men også for livet i havet. Modellene som lager disse varslene gir oss verdifull kunnskap om miljøforholdene langs hele kysten og inne i fjordene, samtidig som vi kan følge med på hvordan klimaet endrer seg, legger forskeren til.

havvarsel
Slik ser det ut på din mobil.

Les mer på Havforskningsinstituttet sine nettsider og test ut tjenesten på havvarsel.no.