Sjøis som smelter
Sjøisen smelter stadig og fører til økte temperaturer. Ingen andre steder er endringene mer dramatiske enn nordøst på Svalbard.
Foto: Ketil Isaksen.

Oppvarmingen på Svalbard er eksepsjonell

Ingen steder i verden går oppvarmingen raskere enn på Svalbard. Nå viser en fersk studie at temperaturøkningen er dobbelt så stor som forskerne hittil har observert.