Området varselet gjelder for vist på kart
Området varselet gjelder for vist på kart

Ekstremværet Elsa er over

Ekstremværet "Elsa" for høy vannstand er nå over, men det er fortsatt fare for høy vannstand i nordlige områder.