elsa vasstand
© MET

Ekstremværet Elsa er over

Ekstremværet "Elsa" for høy vannstand er nå over, men det er fortsatt fare for høy vannstand i nordlige områder.

Oppdatert 10. februar kl. 12.44:

Mandag 10. februar og tirsdag 11. februar er det ventet ekstremt høy vannstand i Trøndelag, på Vestlandet og i Agder. I resten av landet, altså i Nord-Norge og langs Skagerrakkysten, er det ventet svært høy vannstand.

Mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet ekstremt høy vannstand på strekningen Langesund til Rørvik. Tidspunktet for høyeste vannstand vil variere langs kysten. I ettermiddag, mandag, vil vannstanden være høyest i Agder. Ved midnatt til tirsdag på Vestlandet sør for Stad og Sunnmøre, og tidlig ettermiddag tirsdag på Nordmøre og i Trøndelag. 

Ekstremt høy vannstand er ventet grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning. 

Værsituasjonen er preget av et kraftig lavtrykk som ligger i Norskehavet vest for Troms. Dette setter opp et vindfelt mellom sørvest og nordvest. I denne luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk dannes og beveger seg inn mot Sør-Norge. Det er fortsatt usikkerhet i utviklingen og banene til begge disse lavtrykkene, noe som betyr at det kan bli endringer i nivået på den høyeste vannstanden.  

74b342e9-2e91-41bb-912b-5c67a0113dd2
Bruke figuren? Klikk og last ned png.

Vannstand og stormflo

Årsaken til den høye vannstanden er høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning. Se forklaring i figuren. 

vannstand illustrasjon
Bruke figuren? Klikk og last ned png. 

------------------------

Gamle oppdateringer:

Oppdatert 9. februar kl. 13.25:

Agder

Varsel: Varsel for strekningen Langesund til Åna Sira: Mandag ettermiddag og natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 85-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Vestlandet sør for Stad

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Møre og Romsdal

Varsel for strekningen Stad til Frøya: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no

Elise

 

 

Første varsel, fredag 7. februar:

Det er ventet svært høy vannstand fra Sørlandet til Troms og Finnmark mandag og tirsdag i neste uke. Årsaken er høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning. 

Mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet svært høy vannstand på strekningen Langesund til Grense Jakobselv. Vannstanden er ventet å være høyest natt til tirsdag og for strekningen Åna-Sira til Stad.

Værsituasjonen

Værsituasjonen er preget av et kraftig lavtrykk som ligger i Norskehavet vest for Troms. Dette setter opp et vindfelt mellom sørvest og nordvest. I denne luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk dannes og bevege seg inn mot Vestlandet natt til tirsdag. Det er fortsatt usikkerhet i utviklingen og banene til begge disse lavtrykkene, noe som betyr at det kan bli endringer i nivået på den høyeste vannstanden. 

vannstand_o