– Studien har gitt oss ny kunnskap om både temperaturforholdene og høydegrensen for permafrost i Nord-Norge, sier seniorforsker Ketil Isaksen. Foto: Gunnar Kristiansen, NVE
– Studien har gitt oss ny kunnskap om både temperaturforholdene og høydegrensen for permafrost i Nord-Norge, sier seniorforsker Ketil Isaksen. Foto: Gunnar Kristiansen, NVE

Permafrost som tiner kan utløse flere skred

Fjellskred utløst av tinende permafrost kan bli et økende problem i takt med klimaendringer og høyere temperaturer.