MET hovedbygg

Prioriterer samfunnskritiske tjenester

Meteorologisk institutt vil fortsette å levere robuste tjenester til samfunnet i en situasjon med økt koronasmitte.

Instituttets høyeste prioritet nå er å sørge for at de samfunnskritiske tjenestene leveres som normalt. Dette gjelder både farevarsel, flyvær, numeriske værprognoser, kjøring av beredskapsmodeller, observasjoner og rutinevarsler.

– Vi har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser og iverksatt forebyggende og skadebegrensende tiltak, slik at vi i størst mulig grad skal klare å opprettholde våre leveranser til samfunnet, sier MET-direktør Roar Skålin.

– METs viktigste oppgave er gjennom sine tjenester å bidra til å sikre liv og verdier, og det er vårt hovedfokus, sier Skålin.

Han ber om forståelse for at dette kan gå utover instituttets evne til å følge opp henvendelser fra privatpersoner.

MET har for tiden mange ansatte på hjemmekontor og noen i karantene. Hjemmekontor for flest mulig er et tiltak for å skjerme de som har ansvar for instituttets kjernetjenester og -systemer.