Ekspedisjon til Kopaitic Island for å studere pingviner. Dette var en del av et større prosjekt der målet er kartlegge bestanden av antarktiske marine ressurser, i hovedsak krill, og samspillet mellom marine ressurser og predatorene. Prosjektet ledes av Norsk Polarinstitutt.

Forskerne konsentrerte seg om å studere ringpingviner, bøylepingviner og adéliepingviner. Under feltarbeidet ble fugler fra alle disse tre artene tagget med små GPS-sendere med den hensikt å få kjennskap til hvor i havet pingvinene finner mat og hvor stor påvirkningsgrad en eventuell konkurranse mellom dyr og mennesker kan ha for det samme matfatet. Krill er viktig næring for pingviner, samtidig som det drives kommersiell fiske på arten.
Opptil ti tusen keiserpingvinkyllinger døde i fjor som en konsekvens av at isen som pingvinkoloniene lå på, forsvant langt tidligere enn vanlig.
Foto: Audun Narvestad, Norsk Polarinstitutt

Rekordlite sjøis i Antarktis etter vintersesongen. – En urovekkende utvikling, mener klimaforskere

Vintersesongen på den sørlige halvkule etterlater sjøisen i en dramatisk tilstand. Lite sjøis kan påvirke temperaturen i havet, værsystemer og akselerere den globale oppvarmingen.