Bildet viser et vannmagasin i juli i år
Vannmagasinet Ørteren i juli 2022
Foto: Kristian Løksa/NVE

Så tørt var det de siste 12 månedene

Det hydrologiske året 2021-2022 på Sør- og Østlandet har vært det tørreste på 21 år. Uvanlig lite nedbør har ført til lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Tørken har også ført til lavere vanntilsig i elver og vannmagasiner enn normalt.