Væråret 2020
Gjennomsnittstemperaturen for hele landet var 2,4 °C over normalen, og året ble det varmeste i en serie som går tilbake til 1900. , Foto: Kristine Skillberg Kollbotn

Slik var væråret 2020

2020 ble det varmeste og nest våteste året vi har registrert.

Gjennomsnittstemperaturen for hele landet var 2,4 °C over normalen, og året ble det varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Varmest er 2014 med 2,2 °C over normalen.

Relativt varmest i Viken og Innlandet

Relativt varmest var det i Innlandet og Viken der flere stasjoner hadde avvik på 3-4 °C over normalen. En del stasjoner i Troms og Finnmark hadde årsmiddeltemperaturer fra drøyt 1 til 1,5 °C over normalen.

Færder fyr fikk en årstemperatur på 10,3 °C. Dette er den høyeste årstemperaturen som er registrert i Norge. Den gamle rekorden var 10,0 °C fra 2014 på Sola i Rogaland og Fister – Sigmundstad i Hjelmeland, Rogaland.

Les hele årsrapporten her

De varmeste stasjonene var

  • Færder fyr (Tjøme, Vestfold og Telemark) 10,3 °C (2,9 °C over normalen)
  • Lindesnes fyr, (Agder), Oksøy fyr (Kristiansand, Agder), Torungen fyr (Arendal, Agder), Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark) og Svenner fyr (Larvik, Vestfold og Telemark) 9,9 °C (hhv 2,5 °C, 2,5 °C, 2,7 °C, 3,1 °C og 2,9 °C over normalen)
  • Lista fyr (Farsund, Agder) og Lyngør fyr (Tvedestrand, Agder) 9,8 °C (hhv 2,4 °C og 2,5 °C over normalen)

De kaldeste stasjonene var

  • Gamanjunni (Kåfjord, Troms og Finnmark, 1237 moh) –3,3 °C (ingen normal ennå)
  • Juvvasshøe (Lom, Oppland, 1894 moh,) –2,9 °C (1,7 °C over normalen)
  • Juvflye – Mimisbrunnr klimapark (Lom, Oppland, 1844 moh) –2,5 °C (ingen normal ennå)

Høyeste maksimumstemperatur i 2020 var 34,3 °C, og ble målt 27. juni på Værnes (Stjørdal, Trøndelag).

Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Ĉuovddatmohkki (Karasjok, Finnmark) med –43,3 °C den 27. desember. Vi må tilbake til 2001 for å finne en lavere verdi på årets laveste temperatur. Da var Drevsjø (Engerdal, Innlandet) kaldest med –43,9 °C.

Det ble satt elleve fylkesrekorder for temperatur i 2020, tre kulderekorder og åtte varmerekorder.

Nest våteste året vi har registrert

Det regnet 25 prosent mer enn normalen i 2020. Året ble, sammen med 1983, det nest våteste i serien som går tilbake til 1900. Her er 2011 våtest med 30 prosent mer enn normalen.

De våteste stasjonene fikk opp mot det dobbelte av normalen. 14 stasjoner fikk mindre nedbør enn normalt. 

De våteste stasjonene var

Basura (Etne, Vestland) 4889 mm (ingen normal ennå)
Gullfjellet (Bergen, Vestland) 4845 mm (ingen normal ennå)
Hovlandsdal (Fjaler, Vestland) 4368 mm (137 % av normalen)

De tørreste stasjonene var

Skjåk II (Innlandet) 284 mm (113 % av normalen)
Tynset – Hansmoen (Innlandet) 328 mm (79 % av normalen)
Skibotn II (Storfjord, Troms og Finnmark) 335 mm (105 % av normalen)

Høyeste døgnnedbør var 149,4 millimeter, og ble målt på Eide på Nordmøre i Møre og Romsdal 6. februar. 

Varmerekord på Svalbard

Svalbard lufthavn hadde en middeltemperatur på -3,4 grader, noe som er 3,2 grader over normalen. NyÅlesund fikk et årsgjennomsnitt på -3,9 grader (2,2 grader over normalen). Bjørnøya hadde -0,6 grader i gjennomsnitt for året. Dette er 1,8 grader over normalen. Hopen fikk -3,7 grader i gjennomsnitt. Dette er 2,7 grader over normalen.

Årstemperaturen på Jan Mayen var 0,4 grader, noe som er 1,8 grader over normalen.

Høyeste maksimumstemperatur kom på Svalbard lufthavn med 21,7 grader den 21. juli. Dette er ny varmerekord for stasjonen. Den gamle rekorden var 21,3 grader fra 16. juli 1979 .

Årets laveste minimumstemperatur var -38,0 grader, og ble registrert på Verlegenhuken 11. mars.

Jan Mayen fikk mest nedbør av de arktiske stasjonene med 862,0 millimeter (26 prosent mer enn normalen).

Hornsund målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 44,9 millimeter 4. september.

Det kom minst nedbør i Adventdalen, med 118,9 millimeter (ingen normal ennå).