Gjennomsnittstemperaturen for hele landet var 2,4 °C over normalen, og året ble det varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Foto: Kristine Skillberg Kollbotn

Slik var væråret 2020

2020 ble det varmeste og nest våteste året vi har registrert.