uten overskrift
Med klimaendringene blir det flere hetebølger også i Norge. Kartet til venstre viser perioden 1960-1989, mens kartet til høyre viser perioden 1990-2018. Enkelte steder er det dobbelt så mange hetebølger i dag som for 30 år siden. Illustrasjon: Helga Therese Tilley Tajet og Mai-Linn Finstad Svehagen

Stadig flere hetebølger i Norge

I løpet av de siste tredve årene har antallet hetebølger økt. Buskerud er det fylket som oftest rammes av høy varme.

Klimaendringene fører til stadig flere hetebølger på Østlandet. Enkelte steder er antallet hetebølger doblet.

- Det har blitt varmere også i Norge. Vi ser flere varmerekorder enn kulderekorder, og da blir det også flere hetebølger. Og det forventes flere hetebølger fremover siden temperaturen stiger og klimagassutslippene ikke viser tegn til å gå ned, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt. 

Økningen de siste 30 årene sammenliknes med normalperioden 1961-1990.

Buskerud er mest utsatt

Statistikken viser at det er særlig i Sør-Norge det er vanlig at det kommer slike varme perioder på sommeren. De mest utsatte stedene er Øvre Eiker, Flå og Nes kommune i Buskerud. 

- Her kommer det i snitt sju hetebølger per år. Hetebølger er et typisk innlandsfenomen. De delene av Buskerud som er særlig utsatt ligger skjermet for vind, og de ligger et stykke fra sjøen som kunne bidratt til å avkjøle luften, sier Tajet. 

En hetebølge defineres som tre dager sammenhengende med en maksimumstemperatur som i snitt er over 28 grader eller høyere. I Europa for øvrig brukes andre definisjoner, det finnes ingen internasjonal standard som brukes i alle land.

Her er det oftest hetebølger

Disse fylkene opplever flest hetebølger i Norge:

  1. Buskerud

  2. Telemark

  3. Oslo og Vestfold

  4. Akershus

  5. Hedmark og Oppland