20210317_Svalbard
Satellittbildene og iskartene viser at det er gjennomsnittlig mengde med sjøis rundt Svalbard nå, men at det er en del åpent hav nord for Svalbard, hvor det på 80-90-tallet var tett med is. Foto: Ine-Therese Pedersen

Status på sjøisen i nord og sør

Sjøisen i Arktis fryser i vinterhalvåret, men så smelter en stor andel i løpet av sommerhalvåret. Det betyr at sjøisen nå er på sitt største. Likevel er det mindre is totalt sett, enn det som var vanlig før.

Isdekket i Arktis nådde sin største utbredelse 9. mars, med hele 15 millioner kvadratkilometer. Dette er cirka 0,5 million kvadratkilometer mindre enn det som var nådd gjennomsnittlig for referanseperioden 1981-2010. Det tilsvarer hele Spanias areal. 

– Det er uten tvil mindre sjøis i Arktis nå enn på 80-90-tallet. Den største nedgangen ser vi i sommermånedene, men det isutbredelsen minker i alle månedene, også på vinteren, sier klimaforsker Thomas Lavergne ved Meteorologisk institutt. 

Sjøisutbredelse i Arktis
Her ser du hvordan isutbredelsen har utviklet seg gjennom året siden satellittmålingene startet på slutten av 1970-tallet. Isutbredelsen måles i kvadratkilometer.

Les mer: Slik måler vi sjøisutbredelse
Les mer om sjøisutbredelsen akkurat nå

– Det er omtrent like mye is nå som det var i fjor på denne tiden av året, og mindre enn det var i 2012, fortsetter Lavergne. 

– Det er umulig å si om 2021 blir et nytt rekordår i september eller ikke, men vi skal helt klart følge med på utviklingen utover våren og sommeren, sier Lavergne.

Du også kan følge med på våre sjøisdata her. De oppdateres daglig. 

Minimum isdekke i Antarktis

I Antarktis har sjøisen til vanlig sitt årlig minimum i løpet av februar, og det var også tilfelle i år. Den 23. februar var isdekket på 3,1 million kvadratkilometer. Det er det samme som det vi målte i referanseperioden 1981-2010.

– I Antarktis måler ikke satellittene noen klare trender, slik som i Arktis. Årsaken er at sjøisen er omringet av hav og ikke landområder, slik som i Arktis. I tillegg spiller vind en større rolle enn temperatur i Antarktis, sier Lavergne.

En ting som er spesielt med årets isutbredelse, er at den økte kraftig rett etter minimum, som vist i figuren under.

Sjøisutbredelse i Antarktis
Her ser du sjøisutbredelsen i Antarktis nå (rød strek).

– Havet frøs rekordfort i områdene Ross- og Amundsenhavet, retning Stillehavet, med kjølige vinder som blåste fra det kalde kontinentet i flere dager, sier Lavergne. 

Status rundt Svalbard

Satellittbildene og iskartene viser at det er gjennomsnittlig mengde med sjøis rundt Svalbard nå, men at det er en del åpent hav nord for Svalbard, hvor det på 80-90-tallet var tett med is. 

Sjøiskonsentrasjon anomali februar 2021
Figuren under viser hvordan isutbredelsen på Svalbard i februar skiller seg fra referanseperioden 1981-2010. Blått betyr mer is, rød betyr mindre is.

 

Satellittbilde over Svalbard
Et fersk områdebilde fra Sentinel-1 satelliten. Satellittbildet viser isutbredelsen rundt Svalbard nå. 

Har du spørsmål? 

Thomas Lavergne
Kontakt klimaforsker Thomas Lavergne.