Satellittbildene og iskartene viser at det er gjennomsnittlig mengde med sjøis rundt Svalbard nå, men at det er en del åpent hav nord for Svalbard, hvor det på 80-90-tallet var tett med is. Foto: Ine-Therese Pedersen
Satellittbildene og iskartene viser at det er gjennomsnittlig mengde med sjøis rundt Svalbard nå, men at det er en del åpent hav nord for Svalbard, hvor det på 80-90-tallet var tett med is. Foto: Ine-Therese Pedersen

Status på sjøisen i nord og sør

Sjøisen i Arktis fryser i vinterhalvåret, men så smelter en stor andel i løpet av sommerhalvåret. Det betyr at sjøisen nå er på sitt største. Likevel er det mindre is totalt sett, enn det som var vanlig før.