image

Avsluttet: Oransje farevarsel for regn på Østlandet og i Telemark

Vi sendte ut farevarsel på oransje nivå for kraftig regn og torden på Østlandet og i Telemark torsdag. Dette farevarselet er nå avsluttet.

Konsekvenser: Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time.

Anbefaling: Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

For Agder er varselet nå på gult nivå.

image