farevarsel

Avsluttet: Svært mye regn på Helgeland, oransje farenivå

Siste del av mandag 20. januar var det ventet svært mye regn på Helgeland.

Siste oppdatering:

Prognosene har holdt seg stort sett uendret i forhold til forventet nedbørmengde på Helgeland for siste del av mandag. Lurøy på Helgeland har fått 32,1 mm regn fra søndag kl. 19 til mandag kl. 07.

Det er i perioden mandag kl. 10 til mandag kl. 24 at det er ventet mest regn, særlig fra kl. 13 til kl. 19.

Oppdatert søndag 19. januar:

Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest transporteres inn mot Nordland i løpet av mandagen. Særlig siste del av mandag vil et lavtrykk utvikle seg utenfor den nordlige delen av Nordland, og kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og fuktig luft, fører til svært mye regn i løpet av 6 til 12 timer på Helgeland.

Nedbørmengdene vil lokalt komme opp mot 60-70 mm på 12 timer, og det er en mulighet for at 40-50 mm kan komme på 6 timer. Dette tilsier oransje farenivå for regn på henholdsvis 6 og 12 timer for dette området.

For Salten og Saltfjellet forventes det gult farenivå på nedbør, der vi lokalt venter 35-50 mm på 12 timer, og 30-40 mm på 6 timer.

Siden nedbørmengdene i en slik situasjon forsterkes av topografien, vil man kunne oppleve store lokale forskjeller i nedbørmengde. Man må derfor forvente at det også blir områder med nedbørmengder under disse verdiene.

farevarsel
Avsluttet farevarsel.

 

Farevarsel og ekstremvær

Les mer om farevarsler og ekstremvær