temp svalbard bredde

Svalbard: Kaldere enn normalt for første gang siden 2010

Årets marsmåned brøt med en årelang rekke av temperaturer over normalen på Svalbard.

Med en snittemperatur i mars 2020 på -16,2 grader fikk Svalbard lufthavn en månedstemperatur som var under normalen. Det har ikke skjedd på 111 måneder, siden november 2010. 

Den globale oppvarmingen har nemlig bidratt til at Arktis, og spesielt Svalbard-regionen, har hatt en usedvanlig langvarig varm periode, også i et 100-års perspektiv. 

En halv grad kaldere enn normalt

Normalperioden vi sammenlikner med er 1961-1990, men målingene går tilbake til 1899.

- I mars ble altså denne unike rekken av månedstemperaturer over normalen brutt. Gjennomsnittstemperaturen i mars var på -16,2 grader, og det er 0,5 grader under normalen, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Lite sjøis i Isfjorden

Mars har likevel ikke vært en uvanlig kald måned i Longyearbyen.

- Det er verdt å merke seg at hele 50 tidligere marsmåneder er kaldere enn årets mars i en temperaturserie som går tilbake til 1899. Og det til tross for at årets mars har vært dominert av luftmasser som stammer fra nord og nordvest i Arktis. I teorien burde det da vært enda kaldere, men det har blant annet vært lite sjøis på Isfjorden utenfor Longyearbyen, og det drar temperaturen opp, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Tydelig unntak

Ingen andre steder på kloden skjer oppvarmingen raskere enn i Svalbard-regionen. Siden 1961 har temperaturøkningen vært om lag tre ganger høyere enn i Oslo, og hele seks ganger høyere enn den globale temperaturøkningen. Observasjoner på Svalbard lufthavn viser at temperaturen i gjennomsnitt har steget med 5,6 grader siden 1961. Til sammenlikning har temperaturen på Blindern i Oslo steget med 2 grader i samme periode. Globalt har den steget med 0,9 grader.

Les mer

Rapporten Climate Svalbard 2100 ble lansert i Longyearbyen i februar 2018. Den er en omfattende gjennomgang av klimaendringene Svalbard er vitne til, og gir prognoser for hvordan endringene blir mot århundreskiftet. Rapporten er laget av Norsk klimaservicesenter (Meteorologisk institutt, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat og NORCE).