regndroper
Juni var en fuktig måned flere steder i Norge. Noen stasjoner i Finnmark, Nordland og på Østlandet fikk 100-150 prosent mer enn det som er normal nedbør i juni måned. Foto: Torhill Sjo

Åttende våteste juni på over 100 år

Juni ble den åttende våteste junimåneden siden 1900. Det har kommet 50 prosent mer nedbør enn normalen.

Det kom aller mest på Lurøy i Helgeland i Nordland 29. juni, da kom det 91,2 millimeter regn i løpet av et døgn. 

Noen stasjoner i Finnmark, Nordland og på Østlandet fikk 100-150 prosent mer enn den normale nedbøren. Fra Trøndelag og sørover var det ganske store geografiske variasjoner i nedbørmengder og kort vei fra tørre til våte områder.

Til sammenlikning er 1964 den aller våteste juni måneden, da kom det 75 prosent mer nedbør enn normalen. 1988 er den tørreste juni måneden som er registrert, da kom det bare 50 prosent av forventet nedbør.

 De våteste stasjonene var

 •  Lifjell - Øysteinnatten (Bø, Telemark) 270,6 mm (ingen normal ennå)
 •  Sisovatnet (Sørfold, Nordland) 270,3 mm (ingen normal ennå)
 •  Lurøy (Nordland) 258,1 mm (154 % av normalen)
 •  Gullfjellet (Bergen, Hordaland) 247,2 mm (ingen normal ennå)

De tørreste stasjonene var

 •  Skåbu (Nord-Fron, Oppland) 7,8 mm (ingen normal ennå)
 •  Majavatn V (Grane, Nordland) 11,6 mm (26 % av normalen)
 •  Valle (Aust-Agder) 16,9 mm (23 % av normalen)

En halv grad varmere enn normalen

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,5 °C over normalen. Juni var dermed blant de tredve varmeste månedene siden 1900. 

Relativt kaldest var det i Finnmark med avvik 0-1,5 grader under normalen. Relativt varmest var det i Møre og Romsdal med avvik fra 1,5 til 2 grader over normalen.

De varmeste stasjonene var

 • Drammen – Berskog (Buskerud) 15,7 °C (hhv. ingen normal, 0,1 °C over normalen)
 • Kongsvinger (Hedmark) 15,6 °C (ingen normal enda)
 • Sarpsborg (Østfold) og Oslo – Hovin (Oslo) 15,5 °C (hhv. 0,1°C og ingen normal enda)

De kaldeste stasjonene var

 • Gamanjunni (Kåfjord, Troms, 1237 moh) 1,9 °C (ingen normal ennå)
 • Juvflye – Mimisbrunnr (Lom, Oppland) 2,5 °C (ingen normal ennå)
 • Juvvasshøe (Lom, Oppland,1894 moh) 3,3 °C (1,0 °C over normalen)

Den høyeste maksimumstemperatur, 31,8 °C, ble registrert 29. juni ved Gulsvik II (Flå, Buskerud). Den laveste minimumstemperatur var -6,6 °C, og ble målt ved Gamanjunni (Kåfjord, Troms, 1237 moh) 11. juni. 

Arktis

Pyramiden var den varmeste stasjonen med en gjennomsnittstemperatur på 4,9 °C (denne stasjonen har ingen normal å sammenlikne med ennå). 

Kvitøya var kaldest med -0,8 °C i gjennomsnitt (ingen normal ennå).

Månedens høyeste maksimumstemperatur ble målt 24. juni. Sveagruva registrerte da 12,2 °C. Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Karl XII-øya med -6,6 °C den 2. juni. 

Ny-Ålesund registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 14,1 millimeter (78 prosent av normalen). Isfjord radio hadde nest mest med 9,0 mm (30 prosent av normalen). Adventdalen var tørrest med 0,3 millimeter (ingen normal ennå). 

Jan Mayen målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 5,3 millimeter den 26. juni.