Grafikk: Mai-Linn Finstad Svehagen
Grafikk: Mai-Linn Finstad Svehagen

Væråret 2021

I 2021 lå gjennomsnittstemperaturen i Norge på normalen, mens nedbøren lå 10 prosent under normalen. Året er likevel preget av store kontraster.