Skog i høstfarger
Oktober var en svært varm måned i Rogaland, og flere stasjoner var 2-3 grader varmere enn snittet for måneden.
Foto: Ellen Pollestad

Varm oktober med stor variasjon i nedbør

Oktober var en varm måned i størsteparten av landet, og svært varm i deler av Agder, Rogaland, Trøndelag og Nordland.