DTbructWAAA90QI.jpg-large

Auka overvaking avslutta

Den auka overvakinga er avslutta.

Melding om økt overvåkning:

Hendelse nr. 2, 4. varsel - fase A
Oppdatert 16. januar kl. 15.40

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag:
Den auka overvakinga er avslutta.

Skildring av vêrsituasjonen:

Det sørlege vindfelt over store deler av Skandinavia er svekka og det er ikkje lenger fare for kraftige vindkast.

NB! Vêrsituasjonen er nå under AUKA overvaking og publikum må sjekka TV/radio/internet for oppfølgjande meldingar.Område gitte over og vertilhøve må førebels vurderast som anslag på potensial, IKKJE eit detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilseier at denne situasjonen bør nedgraderas, vil det bli meldt at økt overvakning avsluttas.Dersom data tilseier at denne situasjonen bør oppgraderas, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldande kriterier.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Ekstremvarselets fire faser

Fase A: Kan bli ekstremvær - Meteorologisk institutt øker overvåkingen av uværet.
Fase B: Det blir ekstremvær - Uværet får navn.
Fase C: Uværet pågår.
Fase D: Uværet er over - oppsummering av omfang.