Vi venter hyppigere og kraftigere styrtregn om sommeren

For framtida viser våre klimaprojeksjoner at vi kan forvente oss fortsatt økende temperatur og nedbør i hele landet gjennom hele året. Vi må også forberede oss på flere episoder med kraftig styrtregn. Vi må tilpasse oss et klima i endring og Norsk Klimaservicesenter har laget klimaprofiler for hele landet, så du kan sjekke hvordan det blir der du bor.