Satellittbilde polart lavtrykk 20210306
Satellittbilde fra lørdag 6.3.: Slik så starten på det polare lavtrykket ut i helgen. I dette tilfellet utviklet det polare lavtrykket seg etter hvert til å bli mindre kraftig enn forventet. Polare lavtrykk er vanskelige å varsle, derfor jobber forskningsprosjektet Alertness med å gjøre varslene bedre. Prosjektet ledes av Meteorologisk institutt, Foto: Meteorologisk institutt

Vil forbedre varslingen av de små, men farlige lavtrykkene

Varsling av polare lavtrykk er viktig for liv og sikkerhet. Et forskningsprosjekt ledet fra Meteorologisk institutt har som mål å forbedre varsel av polare lavtrykk.

Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk nord for polarfronten. De oppstår i kalde luftmasser, gir sterk vind, store bølger og mye snø. 
 
– I Alertness-prosjektet er vi spesielt opptatt av vær som har stor betydning for folk i arktiske områder, sier nestleder i Alertness, Marius Jonassen, som bor på Svalbard og føler naturen på kroppen når han tar studentene ut på feltarbeid. – Det er viktig å ivareta sikkerheten på feltarbeid, understreker han.

Polare lavtrykk kan gi stor fare for ising på skip og andre installasjoner til havs. I tillegg til ising, vil sterk vind sammen med tett snødrev skape store trafikale problemer på land på grunn av svært redusert sikt og store mengder vinddrevet snø på veier og flyplasser.
 

Forsker på å forbedre varslene


Forskningsprosjektet Alertness er et internasjonalt samarbeid ledet av Meteorologisk institutt. Målet er å utvikle og forbedre varsling av vær i arktiske områder. Polare lavtrykk er et av værfenomenene forskerne i prosjektet jobber med, og målet er å kunne varsle dem bedre.

– Polare lavtrykk er vanskelige å varsle, blant annet fordi de er små av størrelse og oppstår raskt, forklarer forsker i Alertness og tidligere statsmeteorolog Matilda Hallerstig. 

Kontaktinfo

Polare lavtrykk: Forsker i Alertness Matilda Hallerstig, ph.d.-stipendiat, NORCE og Bjerknessenteret

Ising og konsekvenser av polare lavtrykk: Forsker ved Meteorologisk institutt Eirik Mikal Samuelsen, Tromsø

Alertness-prosjektet: Førsteamanuensis Marius Jonassen, Universitetssenteret på Svalbard, nestleder i Alertness og bor på Svalbard

Leder for Alertness-prosjektet: Jørn Kristiansen, direktør Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt. Telefon: 464 20 054 

Fakta om Alertness-prosjektet

Forskerne i Alertness-prosjektet utvikler mer pålitelige og nøyaktige værvarsler, som vil være til nytte for maritime bedrifter, næringsliv og samfunn.

Alertness (Advanced models and weather prediction in the Arctic) er et 4-årig forskningsprosjekt (2018–2021) om bedre værmelding i arktiske områder, finansiert gjennom Norges Forskningsråd.

Alertness ledes av Jørn Kristiansen ved Meteorologisk Institutt (MET) og er et samarbeid mellom MET og Universitetet i Bergen (UiB), Norwegian Research Centre (NORCE), Universitet i Tromsø (UiT), The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).