Internasjonalt samarbeid

Meteorologien stansar ikkje ved landegrensene. Derfor er det nødvendig å utveksle observasjonar og informasjon med andre land.