Is og kveldshimmel i det nordlige Barentshavet.
Is og kveldshimmel i det nordlige Barentshavet.
Foto: Pernille Amdahl

Copernicus’ marine tjeneste

Copernicusprogrammet er EUs jordobservasjonsprogram. Det har fokus på planeten vår og miljøet, til nytte for alle innbyggere i Europa, og med et globalt perspektiv.