Tromso 10.05.2014
Foto: Hanneke Luijting/MET

Værmodellen AROME-Arctic

Meteorologisk institutt har lenge meldt været i Nordområdene. Vårt Senter for utvikling av varslingstjenesten har utviklet en høyoppløst modell som varsler været i dette området inntill tre dager frem i tid.

Modellen kalles AROME-Arctic og ble tatt i bruk 15. november 2015. Vi varsler med en geografisk detaljeringsgrad på 2,5 kilometer, som samsvarer med modellen Meteorologisk institutt bruker til å melde været ellers i Norge. AROME-Arctic gir en detaljert framstilling av prosesser ved bakken og i atmosfæren. Modellområdet dekker i tillegg til Svalbard og Nord-Norge, i stor grad hav, hvilket er en utfordring når man skal samle inn observasjoner. Derfor er satellittobservasjoner ekstra viktig i denne modellen.

Det er en rekke utfordringer knyttet til værforholdene i Nordområdene, som polare lavtrykk, turbulens og prosesser nær iskanten, og de raske endringene i klimaet som skyldes global oppvarming. Mange av disse er unike for Nordområdene/Arktis og representeres derfor best av en dedikert modell som AROME-Arctic. Modellen er derfor nyttig – ikke bare for statsmeteorologene i deres operative værvarsling – men også i økende grad for sjøfartsnæring, forskning og flytrafikk. Data fra modellen blir lagt ut åpent og fritt tilgjengelig på thredds.met.no og brukes aktivt i forskning en rekke steder, blant annet på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Modellen brukes også på yr.no for Svalbard.

Utviklingen av AROME-Arctic er gjort i samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter og institusjoner. Modellsystemet bygger på HARMONIE-Arome, en konfigurasjon av ALADIN-HIRLAM NWP-systemet.

arome_arctic_domain
Bildet viser hvilket område som dekkes av AROME-Arctic-modellen