IMG-9846
Oversvømt brygge under ekstremværet Didrik januar 2020, Foto: Lillian Kalve/MET

Ekstremvær og andre alvorlige værhendelser

28-2021: Geir Ottar Fagerlid og Gjermund Mamen Haugen
Oransje farevarsel om svært mykje regn nord i Trøndelag 17. og 18. desember 2021

27-2021: Håkon Mjelstad med bidrag fra Jostein Mamen og Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært mye snø i Agder og Telemark

25-2021: Hanne Beate Skattør med bidrag fra Jostein Mamen, Håkon Mjelstad, Anniken Celine Berger og Terje Alsvik Walløe
Svært kraftige vindkast i Agder og på Østlandet fredag 19.11.2021

24-2021: Magnus Haukeland, Anne Solveig H. Andersen og Geir Ottar Fagerlid, med bidrag frå Anniken Celine Berger og Jostein Mamen.
Oransje farevarsel om svært mykje regn sør i Trøndelag 23. og 24. november 2021

MET-info 23-2021: Martin Granerød med bidrag fra Anniken Celine Berger og Lillian Kalve (MET), Hervé Thierry Colleuille (NVE) og Eirik Veseth (Færder kommune):
Hendelsesrapport Tjømehendelsen - styrtregn på oransje nivå 29.07. 2021

MET-info 21-2021: Lars Andreas Selberg og Geir Ottar Fagerlid:
Hendelsesrapport Oransje farevarsel på styrtregn for Rogaland - kort tidshorisont

MET-info 18-2021: Eldbjørg D. Moxnes, Martin Granerød, Jostein Mamen, Gunnar Livik og Anniken Celine Berger
Hendelsesrapport - Svært mye snø østafjells og i Rogaland 10.-11. mars 2021

MET-info 17-2021: Trond Lien, Anniken Celine Berger, Elin Lundstad og Gjermund Haugen
Hendelserapport - Svært kraftige vindkast nord i Nordland 24. mars 2021

MET-info 16-2021: Ola Bakke Aashamar, Jostein Mamen, Anniken Celine Berger og Gjermund Haugen
Hendelsesrapport - Svært kraftige vindkast og sterk ising i Troms og Finnmark 21.-22. februar 2021

MET-info 15-2021: Eirik Mikal Samuelsen, Ola Bakke Aashamar, Gjermund Haugen, Jostein Mamen, Anniken Celine Berger, Trond Lien
Hendelsesrapport - Ekstremværet Frank 21. og 22. januar 2021

MET-info 31-2020: Martin Granerød, Sevim Gulbrandsen, Gunnar Livik, Anne Solveig Andersen med bidrag fra Thomas Nipen og Hanna Nordlien Berg
Hendelserapport: Svært mye nedbør på Helgeland og nord i Trøndelag 6. og 7. november 2020

MET-info 32-2020: Geir Ottar Fagerlid med bidrag frå Anne Solveig H. Andersen og Hanna Nordlien Berg
Hendelserapport: Svært mykje regn i Hordaland og Sogn 18. november 2020

MET-info 30-2020: Eirik Mikal Samuelsen, Trond Lien, Håvard Thorset, Jostein Mamen, Anniken Celine Berger, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport - Svært kraftige vindkast i Lofoten, Vesterålen og Troms onsdag 23. september 2020

MET-info 29-2020: Ola Bakke Aashamar, Gjermund Haugen, Jostein Mamen, Hanna Nordlien Berg
Hendelsesrapport - Svært kraftige vindkast og mye regn i Nordland og Troms 21.-22. september 2020

MET-info 28-2020: Trond Lien, Eirik Mikal Samuelsen, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport - Sterk storm i Troms og Vest-Finnmark 9. januar 2020

MET-info 27-2020: Martin Granerød, Jostein Mamen, Eldbjørg Dirdal Moxnes, Espen Biseth Granan, Anniken Celine Berger, Solfrid Agersten ved MET og Live Andersson Borrebæk ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hendelserapport - Oransje varsel på styrtregn i Vestfold fredag 21.august 2020

MET-info 24-2020: Gunnar Noer, Eirik Samuelsen og Jostein Mamen
Svært kraftige vindkast i Ofoten, Lofoten og Vesterålen 8. april 2020

MET-info 23-2020: Eirik Mikal Samuelsen, Ketil Tunheim, Mai-Linn Finstad Svehagen, Gjermund Haugen.
Svært mye regn på Helgeland mandag 20.01.2020

MET-info 20-2020: Anne Solveig H. Andersen, Merete H. Øiestad og Haldis Berge. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært høy vannstand fra Ryvarden fyr til Rørvik 11. mars 2020

MET-info 18-2020: Per-Egil Haga, Magnus Haukeland, Merete Øiestad, Nils Melsom Kristensen og Anne Solveig H. Andersen. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært høy vannstand fra Svenskegrensen til Agder 17. februar 2020

MET-info 17-2020: Lars Andreas Selberg, Mette S. Skjerdal, Ingeborg Rian Julsrud, Merete Øiestad, Anne Solveig H. Andersen og Nils Melsom Kristensen. 
Ekstremværet Elsa mandag 10. og tirsdag 11. februar 2020

MET-info 15-2020: Mette Sundvor Skjerdal, Anne-Mette Olsen, Anne Solveig H Andersen og Nils Melsom Kristensen. Med bidrag fra Mai-Linn F. Svehagen.
Ekstremværet Didrik onsdag 15. januar 2020

MET-info 30-2019: Terje Alsvik Walløe. Bidrag under hendelsen fra Eldbjørg Moxnes, Bente Wahl, John Smits og Marit Berger
Hendelsesrapport Kraftige vindkast i Agder og Telemark søndag 15. september 2019

MET-info-28-2019: Merete Øiestad, Arnstein Tjøstheim, Ingeborg Rian Julsrud, Gunnar Livik og Laila Fodnes Sidselrud. Styrtregn i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 28. og 29. august 2019

MET-info-27-2019: Jakob Bork, Lars Grinde, med bidrag fra Laila Fodnes Sidselrud, Per Egil Haga, Morten Køltzow og Thomas Nipen. Styrtregn i Bærum 07.08.2019

MET-info-26-2019: Mette S. Skjerdal, Jostein Mamen, med bidrag fra Laila Fodnes Sidselrud. 
Svært kraftige byger i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndag sør for Trondheimsfjorden 6. august 2019.

MET-info-25-2019: Solfrid Agersten, Anne Solveig Håvelsrud Andersen, Anniken Celine Berger, Anita Verpe Dyrrdal, Morten Køltzow, Ketil Tunheim, med bidrag fra Laila Sidselrud, Thomas Nipen, Lars Grinde med flere. 
Intense byger med store konsekvenser i Sogn og Fjordane 30. juli 2019

MET-info 24-2019: Rafael Escobar Løvdahl med bidrag fra Solfrid Agersten, Anniken Celine Berger, Martin Granerød, Hans Olav Hygen, Jostein Mamen og Hanne Beate Skattør
Svært kraftige tordenbyger Østafjells 06. juni 2019

MET-info 22-2019: Kristen Gislefoss, Jostein Mamen, Solfrid Agersten med bidrag fra Kristian Gislefoss og Anniken Celine Berger
Kraftige regnbyger Østafjells 21. - 22. mai 2019

MET-info 20-2019: Jon Austerheim, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport. Snøkaos Vest-Lofoten 27.-28. januar 2019

MET-info 19-2019: Eirin Arnesen, Gjermund Haugen, Anniken Celine Berger
Hendelsesrapport: Vannstand oransje nivå på kysten og i fjordene i Trøndelag og Nordland 23. mars 2019

MET-info 18-2019: Gjermund Haugen, Magnus Haukeland, Trond Lien, Eirik Mikal Samuelsen, Anniken Celine Berger, Jostein Mamen
Hendelsesrapport: Vindkast oransje nivå og bølger Nordland 16. februar 2019

MET-info 16-2019: Eirik Mikal Samuelsen, Anniken Celine Berger, Anne-Mette Olsen, Ine-Therese Pedersen, Mariken Homleid, Jostein Mamen, Martin Granerød, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport: Vindkast på oransje nivå på Nordenskiöld Land 10.1 og Nordland 10.1 og 11.1

MET-info 15-2019: Marit Berger og Martin Granerød, med bidrag fra Jostein Mamen, Per Egil Haga, Anniken Celine Berger, Tor Skaslien, Solfrid Agersten
Hendelserapport, Kraftige vindkast Østafjells 01.01.2019

MET-info 25-2018: Kristian Gislefoss, Eldbjørg Moxnes, Hanne Beate Skattør, Solfrid Agersten og Morten Køltzow
Ekstremværrapport. Hendelse: Knud, 21-22. september 2018

MET-info 24-2018: Vibeke Thyness, Hanne Beate Skattør, Jostein Mamen
Nedbørhendelse 7. og 8. september 2018 - Ekstern rapport

MET-info 22-2018: Magnus Haukeland
Hendingsrapport: Farevarsel om svært kraftige vindkast, oransje nivå, for Helgeland og Salten 11. august 2018

MET-info 18-2018: Geir Ottar Fagerlid med bidrag fra: Martin Granerød
Fase A vindkast Vestlandet og Trøndelag
14.-16. januar 2018

MET-info 14-2018: Anne-Mette Olsen og Haldis Berge
Ekstremværrapport, hendelse Cora, 14. januar 2018

MET-info 17-2018: Geir Ottar Fagerlid og Martin Granerød
Ekstremverrapport Birk​ ​22.-23.​ ​desember​ ​2017

MET-info 25-2017: Anne-Mette Olsen, Mette S. Skjerdal og Merete H. Øiestad, med bidrag fra: Jostein Mamen og Magne Velle
Ekstremværrapport Nedbør​ ​4.-8.​ ​desember​ ​+​ ​Aina, desember​ ​2017

MET-info 15-2018: Ine-Therese Pedersen, Tore Vassbø, Ragnhild Nordhagen, Ida Fossli, Iris Straume, Jostein Mamen, Gjermund Haugen
Ekstremværrapport Ylva 22. -24. november 2017

MET-info (unummerert, 26. oktober 2017): Vibeke Thyness, Jostein Mamen, Bjart Eriksen, Eldbjørg Moxnes
Nedbørhendelse Agder 20.-23.10.2017 - Ekstern rapport
Langvarig regn Agder 20.-23. oktober 2017 

MET-info 22-2017: Kristian Gislefoss, Bjart Eriksen, Siri Wiberg, Solfrid Agersten, Eirik J. Førland, Vibeke Wauters Thyness
Hendelserapport Nedbørhendelsen i Agderfylkene 30. september - 2. oktober 2017

MET-info 17-2017: Anita Ager-Wick
Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017
Melding om økt overvåking for 18. januar 2017: Sterk vind og sterke vindkast

MET-info 14-2017: Ekstremværrapport
Hendelse: Vidar 12. januar 2017
Høy vannstand på Vestlandet.

MET-info 18-2017: Anne-Mette Olsen og Martin Granerød
Med bidrag fra: Hans Olav Hygen og Jostein Mamen
Ekstremværrapport Hendelse: Urd 26. desember 2016
Mye vind i store deler av Sør-Norge

MET-info 15-2017: Trond Lien
Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen 7.- 8. november 2016

MET-info 14-2016: 
Tor - ekstern rapport 
Storm/orkan Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Buskerud, Oppland og Hedmark 29.-30. januar 2016.

MET-info 17-2016: 
Rapport etter førjulstorm Svalbard 18.-19. desember 2015

MET-info 26-2015: Vibeke Thyness, Geir Ottar Fagerlid, Jostein Mamen
Ekstremværrapport Hendelse: Synne
Nedbør i Rogaland og Vest-Agder 4.-6. desember 2015

MET-info (unnummerert, 27. november 2015: Sevim M.-Gulbrandsen
Fase A på høy vannstand i Nord-Norge i slutten av november 2015

MET-info 25-2015: 
Ekstremværrapport Roar 1.-2. oktober 2015
Nedbør i Trøndelag og Nordland

MET-info 24-2015: Rafael Grote
Ekstremværrapport Fase A: Sterk vind, vindkast og høy vannstand i deler av Nordland, Troms og Finnmark
Økt overvåking av storm og stormflo i Nord-Norge 29. september 2015.

MET-info 20-2015: 
Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør Nedbør mellom Lyngsalpan og Tanafjorden pinsen 2015
Returperioder på opp mot 10 år.

MET-info 17-2015: 
Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015
Storm fra Trøndelag og nordover (orkan i fjellet) og kraftige vindkast.

25. januar 2015: Matilda Hallerstig
Rapport etter uvær i Ofoten og Sør-Troms
Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms, 29.01.2015
Strømbrudd i deler av Nord-Norge inkl hele Troms

MET-info 14-2015:
Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015
Vind og høy vannstand på Øst-, Sør- og Vestlandet

MET-info 20-2014: Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen
Hendelse: Mons, 30.-31.12. 2014
Nedbør i Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten, desember 2014

MET-info 18-2014: Aslaug Skålevik Valved og Anne-Mette Olsen med bidrag fra Dag Kvamme, Jostein Mamen, Lillian Kalve, Geir Ottar Fagerlid og Trond Thorsteinsson
Nedbørrapport Nord-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 26.-28. okt. 2014

MET-info 16-2014
Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014
Storm i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Nedbør og vind i Nordland og Sør-Troms

11. april 2014: 
Ekstremværrapport Kyrre, 12.-14. mars 2014

26. mars 2014: Gunnar Noer / Unni Orten Thomsen
Ekstremværrapport Jorun, mars 2014
Storm i Vest-Finnmark

30. januar 2014: Gunnar Noer, Trond Lien og Gjermund Haugen
Flom Nordland, desember 2013
Langvarig varmsektornedbør i Nordland.

MET-info (unummerert, 22.01.2014): Geir Ottar Fagerlid m.fl.
Ekstremværrapport Ivar, desember 2013
Storm i Møre og Romsdal og Trøndelag.

MET-info 15-2013: 
Ekstremværrapport Hilde, november 2013
Storm, kortvarig orkan, Trøndelag og Helgeland.

6. desember 2013: 
Fase A november 2013 på vind Nord-Troms og Vest-Finnmark, nedbør fra Hordaland til Nordland

10. september 2013: Mariann K. Foss, Vibeke Thyness, Arild Mentzoni
Ekstremværrapport Geir 13. juni 2013
Konvektiv og orografisk nedbør i Agder, Telemark, Buskerud og Oppland.

29. - 30. desember 2012: Geir Bøyum, VNN, med god hjelp av Eirik Samuelsen
Storm N-Nordland_Troms_Finnmark, desember 2012
Det ble sendt Fase A på vindkast, besluttet å ikke sende evær varsel Fase B.

28. august 2012: Gunnar Noer og Geir Bøyum
Storflommen i Sør- og Midt-Troms, juli 2012
Ikke bedømt som ekstremvær, men likevel kraftig frontal nedbør og flom.

17.08.2012: Vibeke Thyness og Pål Evensen
Frida, august 2012
Kraftig konvektiv nedbør Østafjells.

Rapport etter ekstremværet Emil, 3.-4. januar 2012
Storm på kysten av Jæren, Vest-Agder.

13.03.2012: Dag Kvamme og Harald Abildsnes
Dagmar, desember 2011
ORKAN på Nordvestlandet.

19.01.12: Sevim Müller
Cato, desember 2011
Ekstremt høy vannstand for nordlige Nordland, samt Troms og Vest-Finnmark, estimert til 60-85 cm over vannstanden i tidevannstabellen. Vannstanden ca 20 cm lavere enn under ekstremværet Berit.

Berit, 25. - 26. november 2011
Ekstremt høy vannstand langs kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Sør-Troms, estimert opp til 110 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Vannstand estimert opp til 90 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen i Troms og Finnmark.

20.11 2008: Frode Hassel, Unni Nilssen
Vera, november 2008
Kortvarig sterk storm 30 m/s på kysten nord for Trondheimsfjorden.

Anne-Mette Olsen (VV), Anne Haaland Simonsen (VV) og Trond Lien (VNN):
Ulrik, oktober 2008
Kortvarig vestlig sterk storm 30 m/s utsatte steder, i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kortvarig sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten og i fjellet på Saltfjellet og Helgeland.

Tuva, januar 2008
Sørlig full stom fra Farsund til Svenskegrensa.

Sondre, januar 2008
Svært høy vannstand på strekningen Sognefjorden–Kristiansund, sammen med vestlig full storm.

Rita, desember 2007
Vestlig full storm, kan hende sterk storm i Nord Troms og Finnmark

Per, januar 2007
Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene av Rogaland, Hordaland og Sogn.

Oda, desember 2006
Høy vannstand på strekningen Stavanger-Stad.

Loke, november 2005
Ekstrem nedbør lokalt, i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kristin, september 2005
Ekstrem nedbør i Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane.

Jostein, august 2005
Vestlandet: Vind - Avlyst

Inga, januar 2005
Egersund til Kristiansund: Stormflo (høy vannstand). Liten til sterk storm.

Haarek, januar 2005
Nord-Trøndelag til Lofoten: Full–kortvarig sterk storm. Høy vannstand.

Gudrun, januar 2005
Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder–Svenskegrensen: Liten til full storm. Egersund-Svenskegrensen: Høy vannstand.

Finn, desember 2004
Nordmøre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm.

Dyre, desember 2003
Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm.

Agda, januar 2003
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: Full eller sterk storm.