Oversvømt brygge under ekstremværet Didrik januar 2020 Foto: Lillian Kalve/MET

Ekstremvær og andre alvorlige værhendelser