Oversvømt brygge under ekstremværet Didrik januar 2020
Oversvømt brygge under ekstremværet Didrik januar 2020
Foto: Lillian Kalve/MET

Ekstremvær og andre alvorlige værhendelser