Ekstremvær

Liste over ekstremvær og ekstremværrapporter de senere årene

Nedbør 4.-8. desember + Aina,
desember 2017

Nedbørhendelsen i Agder og Telemark

20. oktober - 22. oktober 2017

Nedbør og flomhendelsen på Sørlandet

30. september - 2. oktober 2017

Vidar

12.01.2017

Urd

26. - 27.12.2016

Tor

29. - 30.01.2016

Synne

04. - 06.12.2015

Roar

01-02.10.2015

Petra

17. - 18.09.2015

Ole

07.02.2015

Nina

10. - 11.01.2015

Mons

30. - 31.12.2014

Lena

09. - 10.08.2014

Kyrre

12. - 14.03.2014

Jorun

08. - 09.03.2014

Ivar

12.12.2013

Hilde

15. - 17.11.2013

Geir

21. - 22.06.2013

Frida

06.08.2012