MET info 2016

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten.

01/ 2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2016

02/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Februar og vintersesongen 2016

03/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2016

04/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. April 2016

05/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mai og vårsesongen 2016 

06/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Juni 2016

07/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Juli 2016

08/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. August og sommersesongen 2016

09/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. September og vekstsesongen 2016

10/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Oktober 2016

11/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. November og høstsesongen 2016

12/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Desember 2016

13/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Reidun Gangstø Skaland, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Året 2016

14/2016 - Ekstremvêrrapport
Hending: Tor 29. - 30. januar 2016

15/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational, Weather Prediction Models, June to August 2015

16/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational, Weather Prediction Models, September to November 2015

17/2016
Rapport etter førjulstorm Svalbard 18.-19- desember 2015

18/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models December 2015 to February 2016

19/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models March to May 2016

20/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models June to August 2016

21/2016: Birgitte R. Furevik og Knut Helge Midtbø
Atmosfæremålinger for brodesign

22/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models September to November 2016