MET-info-2020

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten. I serien inngår månedlige klimatiske væroppsummeringer, oppsummeringer av årstidene og av ekstremvær.

01-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2020

02-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Februar 2020 og vintersesongen 2019/20

03-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2020

04-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. April 2020

05-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mai 2020 og vårsesongen 2020

06-2020: Lars Grinde, Hanne Heiberg, Hans Olav Hygen, Helga Therese Tilley Tajer, Ketil Tunheim og Ole Einar Tveito 
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Juni 2020

07-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Juli 2020

08-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Helga Therese Tilley Tajet, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. August 2020 og sommersesongen 2020

09-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. September 2020

10-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Oktober 2020

11-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. November 2020 og høstsesongen 2020

12-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Desember 2020

13-2020: Lars Grinde, Hanne Heiberg, Jostein Mamen, Reidun Gangstø Skaland, Helga Therese Tilley Tajet, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Året 2020

 

15-2020: Mette Sundvor Skjerdal, Anne-Mette Olsen, Anne Solveig H Andersen og Nils Melsom Kristensen. Med bidrag fra Mai-Linn F. Svehagen. 
Ekstremværet Didrik onsdag 15. januar 2020

17-2020: Lars Andreas Selberg, Mette S. Skjerdal, Ingeborg Rian Julsrud, Merete Øiestad, Anne Solveig H. Andersen og Nils Melsom Kristensen.
Ekstremværet Elsa mandag 10. og tirsdag 11. februar 2020

18-2020: Per-Egil Haga, Magnus Haukeland, Merete Øiestad, Nils Melsom Kristensen og Anne Solveig H. Andersen. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært høy vannstand fra Svenskegrensen til Agder 17. februar 2020

19-2020: Hanne Beate Skattør, Martin Granerød, Ingeborg Rian Julsrud.
Snøvær i Agder og Telemark 29.02.2020

20-2020: Anne Solveig H. Andersen, Merete H. Øiestad og Haldis Berge. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært høy vannstand fra Ryvarden fyr til Rørvik 11. mars 2020

21-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter og Lene Østvand
Verification of Operational Weather Prediction Models December 2019 to February 2020

22-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter and Lene Østvand. 
Verification of Operational Weather Prediction Models March to May 2020

23-2020: Eirik Mikal Samuelsen, Ketil Tunheim, Mai-Linn Finstad Svehagen, Gjermund Haugen.
Svært mye regn på Helgeland mandag 20.01.2020

24-2020: Gunnar Noer, Eirik Samuelsen og Jostein Mamen
Svært kraftige vindkast i Ofoten, Lofoten og Vesterålen 8. april 2020

25-2020: Per-Ove Kjensli, Lars Andresen, Knut Harstveit, Ove Grasbakken
Måleprosjektet på Hurum: Tilsvar til 30 år med mistenkeliggjøring av måleprosjektet

26-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter and Lene Østvand
Verification of Operational Weather Prediction Models June to August 2020

27-2020: Martin Granerød, Jostein Mamen, Eldbjørg Dirdal Moxnes, Espen Biseth Granan, Anniken Celine Berger, Solfrid Agersten ved MET og Live Andersson Borrebæk ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hendelserapport - Oransje varsel på styrtregn i Vestfold fredag 21.august 2020

28-2020: Trond Lien, Eirik Mikal Samuelsen, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport - Sterk storm i Troms og Vest-Finnmark 9. januar 2020

29-2020: Ola Bakke Aashamar, Gjermund Haugen, Jostein Mamen, Hanna Nordlien Berg
Hendelsesrapport - Svært kraftige vindkast og mye regn i Nordland og Troms 21.-22. september 2020

30-2020: Eirik Mikal Samuelsen, Trond Lien, Håvard Thorset, Jostein Mamen, Anniken Celine Berger, Gjermund Haugen
Hendelsesrapport - Svært kraftige vindkast i Lofoten, Vesterålen og Troms onsdag 23. september 2020

31-2020: Martin Granerød, Sevim Gulbrandsen, Gunnar Livik, Anne Solveig Andersen med bidrag fra Thomas Nipen og Hanna Nordlien Berg
Hendelserapport: Svært mye nedbør på Helgeland og nord i Trøndelag 6. og 7. november 2020

32-2020: Geir Ottar Fagerlid med bidrag frå Anne Solveig H. Andersen og Hanna Nordlien Berg
Hendelserapport: Svært mykje regn i Hordaland og Sogn 18. november 2020

33-2020: Solfrid Agersten, Anders D. Sivle (MET), Hervé Colleuille, Bjørn Sønju-Moltzau, Hallvard Berg (NVE)
Samordning av farevarsler av styrtregn med flom og skred som konsekvens

34-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter and Lene Østvand
Verification of Operational Weather Prediction Models September to November 2020