MET report 2015

01-2015: Harold Mc Innes, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk)
Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kV kraftledning Sauda-Lyse

02-2015: Teresa Valkonen and Harald Schyberg
The impact of ASCAT winds in storm cases using the HARMONIE model system. EUMETSAT Fellowship Programme: First year report

03-2015: Harold Mc Innes, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk), Knut Harstveit (Kjeller Vindteknikk)
Klimalaster for 420 kVkraftledning Sauda -Samnanger

04-2015: Harold Mc Innes, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk)
Endelige klimalaster for 420 kV kraftledning Roan - Storheia

05-2015: Lars Petter Røed, Vidar Lien, Arne Melsom, Nils Melsom Kristensen, Yvonne Gusdal, Bjørn Ådlandsvik and Jon Albretsen
BaSIC Technical Report 4. Part I: Evaluation of the BaSIC4 long term hindcast results (restricted)

06-2015: Lars Petter Røed, Vidar Lien, Arne Melsom, Nils Melsom Kristensen, Yvonne Gusdal, Bjørn Ådlandsvik and Jon Albretsen
BaSIC Technical Report 4. Part II: Addendum (restricted)

07-2015: Harold Mc Innes, Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)
Klimalaster for 132 kVkraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal

08-2015: Bruce Rolstad Denby, Jacob Suld, Arne Kristensen, Ingrid Sundvor, Islen Vallejo Henao, Sam Erik Walker
Bedre Byluft

09-2015: Helga Therese Tilley Tajet, Harold McInnes, Bjørn Egil K Nygaard ( Kjeller Vindteknikk)
300 kV kraftledning Songa – Vemorktoppen ved Bitdalsvatn. Vurdering av sannsynlige is og vindlaster i forbindelse med utfall og oppdaterte klimalaster

10-2015: Rasmus Benestad
A first assessment of climate change impacts on the water resources in the Kizilirmak catchment in Turkey (restricted) 

11-2015: Rasmus Benestad, Abdelkadar Mezghani and Kajsa M. Parding
'esd' - The Empirical-Statistical Downscaling tool & its visualisation capabilities

12-2015: Bruce Rolstad Denby
Mapping of NO2 concentrations in Bergen (2012-2014)

13-2015: Lars Petter Røed, Vidar Lien, Arne Melsom, Nils Melsom Kristensen, Yvonne Gusdal and Jon Albretsen
Evaluation of long-term hindcasted Norwegian Sea currents and hydrography I: Final Report Norwegian Sea Hindcast (NoSH) project (restricted)

14-2015: Arne Melsom, Yvonne Gusdal
Evaluation of ocean currentsfrom model simulations

15-2015: Jostein Mamen
Gimsøy (restricted) 

17-2015: Helga Therese Tilley Tajet
Snøforholdene i Drammen vinteren 2014/2015

18-2015: Lars Petter Røed, Vidar Lien, Arne Melsom, Nils Melsom Kristensen, Yvonne Gusdal and Jon Albretsen
Evaluation of long-term hindcasted Norwegian Sea currents and hydrography II: Final Report Norwegian Sea Hindcast (NoSH) project (restricted)

19-2015: Jean-Marie Lepioufle
Towards a better use of the precipitation radar data; a feasibility study

20-2015: Brage B. Hansen (NTNU), Ketil Isaksen, Leif E. Loe (NMBU), Jan E. Haugen, Rasmus Benestad, Jos Milner (Univ. Aberdeen), René van der Wal (Univ. Aberdeen), Øystein Varpe (Akvaplan-niva/UNIS)
Varmere og våtere svalbardvintre: konsekvenser for natur og samfunn

21-2015: Kjetil Stiansen and Laila F. Sidselrud
Andøya weather radar, damaged radome

22-2015: Harold Mc Innes, Helga Therese Tilley Tajet
Klimalaster for 132 kV kraftledning Lysebotn - Tronsholen

23-2015: Bruce Rolstad Denby, Jakob Suld, Ingrid Sundvor (NILU), Britt Ann K Høiskar (NILU), Unni Nilssen, Kristen Gislefoss, Thomas Olsen, Arne Kristensen
Bedre byluft 2014/15 Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014 - 2015

24-2015: Eirik Førland, Jostein Mamen, Anita V. Dyrrdal, Lars Grinde og Steinar Myrabø
Dimensjonerende korttidsnedbør

25-2015: Helga Therese Tilley Tajet, Harold Mc Innes og Svein Fikke (Meteorologisk konsulent)
Klimalaster for 22 kV kraftledning Norstølosen - Lysestølen

26-2015: Nicholas E. Hughes, Penelope M. Wagner 
Kunnskap og varsling av isutbredelse og isfjell - "Barentshavet SØ" og "Jan Mayen" 

27-2015: Harold Mc Innes, Geir Bruun, Hervé Colleuille, Andreas Dobler, Hilde Haakenstad, Hege Hisdal, Christian Jaedicke, Øyvind Welgaard
Klimaendringenes betydning for Statnett sine overføringsanlegg

28-2015: M. Reistad, H. Haakenstad, B.R. Furevik, J.E. Haugen, Ø. Breivik, O.J. Aarnes
Validation of the Norwegian wind and wave hindcast - NORA10