MET report 2020

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

01-2020: Helga Therese Tilley Tajet
Hetebølger i Norge fra 1957-2019

02-2020: Morten Køltzow, Matilda Hallerstig, Rune Graversen, Marius Jonassen, Stephanie Mayer (Alertness project deliverable)
Verification metrics and diagnostics appropriate for the (maritime) Arctic

03-2020: Elinah Khasandi Kuya, Herdis Motrøen Gjelten, Ole Einar Tveito
Homogenization of Norway's mean monthly temperature series

04-2020: Ole Einar Tveito, Svetlana Aniskevica, John Cappelen, Erik Engström, Herdis Motrøen Gjelten, Caroline Drost Jensen, Pauli Jokinen, Elinah Khasandi Kuya, Cristian Lussana, Antti Mäkelä, Kaupo Mändla, Kairi Vint, Lennart Wern, Viesturs Zandersons
ClimNorm - temperature data set, gap filling methods and regional analysis to prepare new climate normals

05-2020: Knut Helge Midtbø, Birgitte Furevik og Lene Østvand
Finskala modellering av vind i fjorder. Sulafjorden og Vartdalsfjorden 2018

06-2020: Andrew Singleton and Rafael Grote
Verification of EPS forecasts using AROME-Arctic (Alertness project deliverable).

07-2020: Cristian Lussana
seNorge observational gridded datasets

08-2020: Lars Petter Røed
Evaluation of Selected Finite Difference Solutions to the Shallow Water Equations

10-2020: Knut Helge Midtbø, Birgitte Furevik og Lene Østvand
Finskala modellering av vind i fjorder. Halsafjorden 2018

11-2020: Helga Therese Tilley Tajet
Snøforholdene i Drammen vinteren 2019/2020

12-2020: Amalie K. Holm, Anders D. Sivle, Jelmer Jeuring, Mai-Linn F. Svehagen
Climate Communication: TV meteorologists as Climate Communicators