MET-report 2021

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

01-2021: Lene Østvand, Knut Helge Midtbø og Birgitte Furevik:
Finskala modellering av vind i fjorder – Julsundet 2018

02-2021: Nils Melsom Kristensen and Yvonne Gusdal:
NorKyst800 model currents validation - Comparison of modeled currents with primitive ship data and ADCP data

03-2021: Birgitte R. Furevik and Ole Johan Aarnes: 
Wave conditions in Sulafjorden, Vartdalsfjorden, Halsafjorden and Julsundet - Fjordcrossing E39

04-2021: Elinah Khasandi Kuya, Herdis Motrøen Gjelten, Ole Einar Tveito:
Homogenization of Norwegian monthly precipitation series for the period 1961-2018

05-2021: Ole Einar Tveito
Norwegian standard climate normals 1991-2020 - the methodological approach

07-2021: Cristian Lussana

SeNorge observational gridded datasets

08-2021: Ole Einar Tveito
Energi gradtall, normaler 1991-2020

09-2021: Sigmund Høgåsen, Øyvind Nordli og Olav P. Amundgård:
Dombås meteorologiske stasjon

10-2021: Harold Mc Innes, Tor Helge Skaslien, Vegar Kristiansen:
Wind, visibility and icing conditions over Oslo and use of unmanned aircrafts

11-2021: Cristian Lussana and Line Båserud
A spatial consistency test for the quality control of meteorological observations
Part I: Methodology

12-2021: Cristian Lussana and Line Båserud
A spatial consistency test for the quality control of meteorological observations
Part II: Idealized experiments

15-2021: Jelmer Jeuring and Anders Sivle
Recommendations for communicating risk of ice throw/fall in Norwegian wind parks

20-2021: Lene Østvand, Knut Helge Midtbø og Birgitte Furevik
Finskala modellering av vind i fjorder: Gjemnessundet 2018

21-2021: Petter Ekrem, Teresa Valkonen, Marvin Kähnert, Harald Sodemann
Sensitivity experiments with microphysics parameters in MUSC. A study of sensitivity tests to identify target parameters for stochastic parameterisation approaches in AROME-Arctic