Faregrad og sannsynlighet

Farevarslene inneholder eksplisitt informasjon om faregraden (severity), det vil si hvor voldsomt været vil bli etter kriterier i beredskapsplanen. Farevarslene vil også inneholde informasjon om sannsynligheten (certainty) for at farevarselet vil inntreffe, eventuelt at uværet pågår. Det er viktig å være klar over at selv lite sannsynlige hendelser kan inntreffe.

Et farevarsel kan oppgraderes eller nedgraderes ved at faregraden og/eller sannsynligheten endres. I tabellen nedenfor ser vi hvordan kombinasjonen av faregrad og sannsynlighet (severity og certainty i CAP) ligger til grunn for farevarslene som utstedes:

Sannsynlighet (certainty) / 
Faregrad (severity)

Utfordrende
(moderate)

Alvorlig
(severe)

Ekstrem
(extreme)

Observert (100%)

(observed)

Sannsynlig (> ~50%)

(Likely)

Mulig (< ~50%)

(possible)

Lite sannsynlig (~0%)

(unlikely)

 

Som eksempel kan et oransje farevarsel bli utstedt både fordi

  • varselet overstiger kriterier for ekstreme konsekvenser, men har lavere sannsynlighet enn 50 prosent for å inntreffe. Dette tilsvarer et verst tenkelig scenario.
  • varselet overstiger kriterier for alvorlige konsekvenser og har stor sannsynlighet for å inntreffe (større enn 50 prosent, eller observert). Dette tilsvarer et mest sannsynlig scenario.

For å øke forståelsen av farevarslene, er det i CAP også gitt en beskrivelse av vanlige konsekvenser av været. I tillegg følger det ofte en illustrasjon med farevarselet. For de ulike farenivåene er følgende beskrivelse av skadetyper og fare for liv og verdier definert:

Severity (faregrad)

Moderate

(utfordrende)

Severe

(alvorlig)

Extreme

(ekstrem)

Skadetyper

Utsatte objekter

Generelle skader

Ekstreme skader

Fare for liv eller verdier

Mulig

Betydelig

Ekstraordinær

 

For mer informasjon om vårt CAP-format, se MET-report 20-2017 (PDF).

Eksempler på betegnelser for farevarsler:

  • "Gult farevarsel om mye regn"
  • "Gult farevarsel om mulighet for svært kraftige regnbyger"
  • "Oransje farevarsel om mulighet for ekstremt høy vannstand"
  • "Oransje farevarsel om svært kraftig vind"

Gule farevarsler er allerede tilgjengelig i CAP-format, mens oransje og røde farevarsler blir tilgjengelig fra og med mai, samtidig med utfasing av gammelt format og utfasing av distribusjon av farevarsler på e-post.

Farevarsler sendes vanligvis 0-2 dager før vi venter at det farlige været inntreffer, og aldri tidligere enn 5 dager før.

Det totale antallet farevarsler for hvert sted er ventet å holde seg omtrent som i dag, selv om grensene blir hevet. Grunnen til dette er at det er lagt opp til å kunne sende farevarsler for mindre områder. Den tidligere normen med å bruke fylkesgrenser har vist seg å være for upraktisk og krevende å følge. Det vil i teorien være mulig at deler av et fylke har rødtfarenivå samtidig med at andre deler ikke har noen farevarsler ute. Dette vil skille seg fra tidligere praksis, da alle kommunene i et fylke måtte ha økt beredskap ved ekstremvær. Det skal likevel være en viss størrelse på området som får et rødt farenivå, og som dermed blir tildelt et ekstremværnavn.