Etatsamarbeid om observasjoner

Meteorologisk institutt er ikke de eneste som måler vær rundt omkring i landet vårt. Alt fra store statlige institusjoner som Statens vegvesen, Avinor og Jernbaneverket, via kommuner og kraftselskaper, til private flyplasser har egne værstasjoner. Met.no får inn observasjoner fra flere av disse.

Beskrivelse av anbefalt format og innsendingsmetode (PDF)