Klima i Norge 2100

For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfordringer for samfunnet: – endringer i nedbør med konsekvenser som overvann, skred og flom, og havnivå.