photo-1573143033275-0c49551f5788
Foto: Annie Spratt / Unsplash

Hva er drivhuseffekten, og hva har den med klimaendringene å gjøre? 

Drivhuseffekten stenger inne varmestråling, og med mer klimagass i atmosfæren forsterkes drivhuseffekten. 

Klimagassene i atmosfæren slipper gjennom energien fra sola, men fanger varmestrålingen fra jorda og returnerer den til bakken. Grunnen til at jorda sender ut varmestråling, er at den selv har blitt varmet opp av solens stråler. Og alt som har varme i seg, sender ut varmestråling. 

Drivhuseffekten gjør at det blir levelige temperaturer på jorda. Uten drivhuseffekten ville vann i all hovedsak eksistert som is, og det ville aldri ha utviklet seg liv på jorda. Drivhuseffekten skaper også fordampning og omveltninger i atmosfæren, noe som gir oss vannets kretsløp og vindsystemene.

Men: Øker mengden klimagasser i atmosfæren, øker også mengden stråling som blir fanget opp, og dermed blir det varmere på jorda.

Trenger du mer lesestoff?

Store Norske Leksikon: Drivhuseffekten