photo-1526296751966-c0f7ffdee0bc
Foto: Wojciech Dąbek / Unsplash

Hva er ekstremvær?

Ekstremvær er sjeldent vær som fører til stor fare for liv og verdier. Det kan for eksempel være sterk vind, uvanlig kraftig styrtregn eller en hetebølge.

Kriteriet for å kunne kalle en værsituasjon for ekstremvær er streng hos en varslingsmeteorolog: Været må høyst sannsynlig føre til svært store skader eller ekstraordinær fare for liv og verdier i et landområde av vesentlig størrelse.

I klimaperspektiv regnes en værsituasjon som ekstremvær dersom den er sjelden og i ytterkanten av historiske observasjoner. 

Med global oppvarming øker hyppigheten av noen typer ekstremvær. Vi setter stadig nye temperatur- og nedbørrekorder. Dessuten ser det ut til at intensiteten i været øker, for eksempel at styrtregnet blir enda kraftigere fremover. I tillegg venter vi oftere hetebølger, også i Norge.

Mer lesestoff

Store Norske Leksikon: Ekstremvær

Forskning.no: Hva er egentlig ekstremvær?