Oversiktsbilde over Paris
Oversiktsbilde over Paris
Foto: Nil Castellví

Kva er Parisavtalen?

Parisavtalen forpliktar nesten alle landa i verda til å jobbe for å avgrense den globale oppvarminga til 2,0 grader. Då må utsleppa av klimagassar reduserast monaleg.