En fabrikk i et industriområde som er grått av forurenset luft
En fabrikk i et industriområde som er grått av forurenset luft
Foto: Marcin Jozwiak / Unsplash

Er klimaendringene menneskeskapt?

Den globale temperaturøkningen i atmosfæren er rask og unaturlig. Hvordan vet vi at det er mennesker som har skylden? Den viktigste vitenskapelige forklaringen handler om våre utslipp av klimagasser, slik som CO2 og metan.