En fabrikk i et industriområde som er grått av forurenset luft
En fabrikk i et industriområde som er grått av forurenset luft
Foto: Marcin Jozwiak / Unsplash

Er klimaendringene menneskeskapt?

Hvordan vet vi at våre CO2-utslipp er årsaken til den globale oppvarmingen? Den globale økningen i temperatur i atmosfæren er rask og unaturlig. Den eneste vitenskapelige forklaringen handler om våre utslipp av CO2.