photo-1582499571609-78fa6b420cba
Foto: Marcin Jozwiak / Unsplash

Hvordan vet vi at våre CO2-utslipp er årsaken til den globale oppvarmingen?

Den globale økningen i temperatur i atmosfæren er rask og unaturlig. Den eneste vitenskapelige forklaringen handler om våre utslipp av CO2.

Vi vet godt at CO2 er en drivhusgass og at den stenger inne varmestråling: Dette kan måles i laboratoriet. I tillegg vet vi for eksempel at temperaturen på Venus er mye høyere enn den hadde vært uten CO2 i atmosfæren.

CO2-mengden i jordas atmosfære har økt med om lag 40 prosent siden 1850, da vi begynte å bruke fossilt brennstoff som kull, olje og gass i stor skala. Fossilt brennstoff har meget høyt karboninnhold, og når det brukes og forbrennes, slippes CO2 ut i atmosfæren. Vi har sluppet ut enorme mengder CO2 på ekstremt kort tid, og utslippene har økt dramatisk de siste 20 årene.

Det finnes naturlige kilder til CO2, for eksempel døende planter. I naturen balanseres slike utslipp blant annet av trær som vokser. Utslippene fra fossilt brennstoff øker derimot CO2-konsentrasjonen uten at den balanseres av naturlige prosesser. Det betyr mer CO2 i lufta og i havet. 

Mer lesestoff

Naturen: Er det noen tvil om menneskeskapte klimaendringer?