photo-1464925257126-6450e871c667
Foto: Jeremy Bishop / Unsplash

Hvorfor stiger det globale havnivået?

Når jorda blir varmere, øker temperaturen i havet.

Ettersom varmt vann tar mer plass enn kaldt, må havnivået stige når vannet varmes opp.

I tillegg: Isbreer og innlandsis smelter som en konsekvens av at temperaturen på jorda øker. Når smeltevannet renner ut i havet, stiger havnivået enda mer. Både varmere hav og smelting av isbreer er konsekvenser av at jorda blir varmere. 

Havnivået kan ses på som et globalt “termometer”, og er et av de viktigste bevisene på at jordkloden varmes opp. Havnivået har steget jevnt de siste tiårene, og prognosene tilsier at det vil stige enda mer i takt med den globale oppvarmingen.

Hypp på mer lesestoff?

Store Norske Leksikon: Klimaendringer