photo-1554413641-0812b9ff65ab
Foto: Alev Takil / Unsplash

Hvordan vet vi at klimamodellene vi bruker er troverdige?

Klimamodellene er basert på vår fremste vitenskap. De reflekterer endringene vi allerede ser.

Klimamodeller tar utgangspunkt i fysiske lover for å beregne hvordan klimaet vil endre seg fremover, og er en robust vitenskapelig metode. Klimamodellene reflekterer i stor grad endringene vi allerede har sett på jorda, og naturlige fenomener som El Niño, som er navnet på et temperaturmønster i Stillehavet med stor innvirkning på været globalt. At modellene speiler virkeligheten er en god indikator på at vi kan stole på klimamodellenes prognoser. 

FNs klimapanel bruker resultater fra en stor samling slike klimamodeller for å lage sine prognoser. Det er altså ulike klimamodeller, fra mange uavhengige forskere, som til sammen varsler klimaendringene vi har i vente.

Mer lesestoff

Store Norske Leksikon: Klimamodeller